Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o povoľovacej činnosti KMET - SO 01,03,04

SÚBOR
Dátum: 30.10.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 302
2 min. čítania
Oznámenie o povoľovacej činnosti KMET -  SO 01,03,04

SO 01 Zdroj tepla a elektrickej energie, S0 03 Prípojky kanalizácie, SO 04 Spevnené plochy“ v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová

Pre navrhovanú činnosť „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE“ bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 09.11.2022 pod číslom OU-PD-OSZP-2022/011090-058, právoplatným dňa 12.12.2022, s výrokom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008, ako aj s verejnými záujmami mesta a nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.
S obsahom žiadosti a jej príloh je možné sa oboznámiť na: Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, 972 51 Handlová, kancelária č.10.

Príloha č.1: žiadosť žiadateľa: KMET Handlová, a.s.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie o povoľovacej činnosti KMET, Stavba 1, SP, SO 01, 03, 04 Veľkosť: 142.4 kB Formát: pdf Dátum: 30.10.2023
Ziadost o vydanie stavebneho povolenia Veľkosť: 185.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.