Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie stavebného konania - KMET

SÚBOR
Dátum: 23.10.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 373
3 min. čítania
Oznámenie stavebného konania  - KMET

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová

Žiadateľ: KMET Handlová, a.s., podal dňa 23.10.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE, SO 02 Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD“ v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch v katastrálnom území Handlová v stavebnom konaní.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznámil dňa 26.09.2023 verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznámením č.j. SÚ 2023/2792/27422-1.

  • Projektová dokumentácia rieši výstavbu SO 02 Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD. Stavbu tvorí VN káblová prípojka z existujúceho vonkajšieho VN vedenia č. 312 pred areálom existujúcej transformačnej stanice 110/22 kV Handlová, ktorá bude ukončená v rozvodni zriadenej v objekte rekonštruovaného energetického zdroja v areáli Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Baňa Handlová.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Súčasne určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenej lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie verejnej vyhlášky vrátane paragrafových znení nájdete nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie stavebného konania verejnou vyhláškou KMET, Stavba 1, SO 02 Veľkosť: 177.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.