Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania - KMET Stavba 1

SÚBOR
Dátum: 27.09.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 231
2 min. čítania
Oznámenie o začatí územného konania - KMET Stavba 1

Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD

Oznámeniee o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľ: KMET Handlová, a.s., adresa: 972 51 Handlová, ul. F. Nádaždyho 92/2, IČO: 36 334 634 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s.r.o., adresa: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30 podal dňa 18.09.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 2: VONKAJŠIE ROZVODY TEPLA, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE, SO 02 Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD“ v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch E – KN parc.č.: 14416, 14430, 14429, 14427/2 a C – KN parc.č.: 3406/165, 3406/158, 3406/161, 3406/110, 3406/81, 3406/148, 3406/2, 3406/6, 3406/129, 3406/61, 3406/133, 3406/122, 3406/4, 3406/9, 3406/5, 3406/151 v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu SO 02 Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD. Stavbu tvorí VN káblová prípojka z existujúceho vonkajšieho VN vedenia č. 312 pred areálom existujúcej transformačnej stanice 110/22 kV Handlová, ktorá bude ukončená v rozvodni
zriadenej v objekte rekonštruovaného energetického zdroja v areáli Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Baňa Handlová.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Celé znenie oznámenia nižšie na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou, KMET , Stavba 1 Veľkosť: 140.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.10.2023
mapa Veľkosť: 305.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.