Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o mieste uložení písomnosti

SÚBOR
Dátum: 12.10.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 282
2 min. čítania
Oznámenie o mieste uložení písomnosti

Písomnosti určené adresátom, ktorých adresa správcovi nie je známa, sa nachádzajú na pobočke Slovenskej pošty

Mesto Handlová – ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov príslušný podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov vykonáva doručovanie písomností touto verejnou vyhláškou.

Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručujú sa písomnosti Mesta Handlová verejnou vyhláškou podľa ust. § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené písomnosti sú uložené na pošte – Slovenská pošta, pobočka Handlová, Námestie baníkov 22, 972 51 Handlová.

Oznámenia o uložení zásielky sú uložené na prízemí Mestského úradu Handlová – na informáciách. Adresát si ich môže prevziať v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-12.10.2023 Veľkosť: 162.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.