Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

Dátum: 11.10.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 591
2 min. čítania
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

Rokovanie poslancov sa uskutoční 2. novembra 2023

Primátorka mesta Silvia Grúberová zvolala rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na 2. novembra ,  2023 o 14.00h do Veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, Námestie baníkov  Handlová

Program:

1.

Otvorenie
predkladateľ: Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

2.

Kontrola uznesení

3.

Nakladanie s majetkom mesta

4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č...../2023 o zákaze podávania a používania alkoholických nápojov v územnom obvode mesta Handlová, Nová Lehota a Morovno

5.

Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na rok 2024

6.

Návrh aktualizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

7.

Návrh plánu hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2024

8.

Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2024

9.

Návrh na udelenie ocenení v rámci Handlovských Katarínskych dní 2023

10.

Konsolidovaná účtovná závierka mesta Handlová za rok 2022

11.

Plán zimnej údržby na roky 2023/2024

12.

Informatívna správa o projektoch za rok 2022

13.

Návrh na vstup mesta Handlová do OOCR Horná Nitra – Bojnice

14.

Odporúčanie výšky celkovej sumy pre dotácie športovým klubom pre rok 2024

15.

Rôzne

15a.

Informácia o zmene člena Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

16.

Diskusia a odpovede na otázky poslancov

17.

Interpelácia

18.

Záver

 


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.