Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa začne dnes o 14tej

VIDEO
Dátum: 28.09.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1770
2 min. čítania
Rokovanie mestského zastupiteľstva sa začne dnes o 14tej

Rokovanie bude možné sledovať naživo.

Primátorka mesta Silvia Grúberová zvolala zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva na dnes, 28.9.2023 so začiatkom o 14.00h do veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu. 

Rokovanie bude možné od 14.00h sledovať naživo prostredníctvom kanála YouTube RTV Prievidza. 

https://www.youtube.com/watch?v=YAPVjoPn-9A

 

Program rokovania: 

 1. Otvorenie
 2. Tajná voľba predsedu stálej Komisie športu Mestského zastupiteľstva mesta Handlová
 3. Kontrola uznesení
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 6. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva mesta Handlová
 7. .Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č...../2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
 8. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2023 (Dom kultúry, Knižnica)

8a.A/ Dom kultúry mesta Handlová

8b.B/ Knižnica Handlová

 1. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. polrok 2023 a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Handlová k 30. 06. 2023
 2. Návrh na schválenie účelovej dotácie pre Handlovské lesy n. o.
 3. Rozpočtové opatrenie – 4. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2023
 4. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol
 5. Rôzne

13a Návrh na voľbu nového člena stálej Komisie športu Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

13b Informácia o zmene člena stálej Komisie sociálnej, zdravotnej a ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

13c Návrh na odvolanie a delegovanie zástupov zriaďovateľa do Rady školy Základnej školy Školská

13d Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 1. Diskusia a odpovede na otázky poslancov
 2. Interpelácia
 3. Záver

 

 

 

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.