Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nový riaditeľ základnej školy na Mierovom námestí od malička rád manažoval

Dátum: 29.09.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 4098
12 min. čítania
Nový riaditeľ základnej školy na Mierovom námestí od malička rád manažoval

Dominika Makvu predstavujeme v rozhovore s primátorkou mesta, ktorá ho navštívila v jeho novom pôsobisku. 

Dominik Makva prekročil brány jednej z handlovských troch základných škôl v roku 2014. Tento školský rok je jeho prvým na stoličke riaditeľa. Jeho plány vychádzajú z reálnych potrieb školy, ako aj možností rozpočtu. Dominika Makvu predstavujeme v rozhovore s primátorkou mesta, ktorá ho navštívila v jeho novom pôsobisku. 

Čo vás viedlo k rozhodnutiu sa v takomto mladom veku prihlásiť na manažérsku pozíciu riaditeľa základnej školy?  

Dva pohľady. Osobnostný a profesionálny. Celý svoj doterajší život som inklinoval k riadeniu. Pri rôznych príležitostiach, ktoré ku mne prichádzali, som mal vždy tendenciu ich riadiť a vybaviť. Pochádzam z ôsmych detí. V našej rodine ten „manažment“ už nejakým spôsobom musel fungovať. Som medzi mojimi súrodencami niekde v strede, takže sme museli mať pravidlá a vzájomne si pomáhať. Pri toľkých deťoch to všetko nemohla obsiahnuť mamina. Tento začiatok ma istým spôsobom vyprofiloval a bol som nastavený riešiť, organizovať, mať tím a poradiť si v každej ďalšej situácii, ktorá prišla.  

Manažment ste napokon aj vyštudovali. 

Študoval som učiteľstvo, odbor dejepis a občianska náuka a druhú školu som si vybral manažment. Tak to nejak osud zariadil, že sa mi to v tejto pozícii spojilo. Pracovne som v školstve začínal a pôsobím v ňom doteraz. Od roku 2016 pracujem na Základnej škole, Mierové námestie. Za ten čas som sa zoznámil so systémom, ktorý bol na škole a povedal som si, že veľa vecí bolo dobrých,  ale veľa vecí by sa dalo urobiť inak. Nie na všetko treba peniaze. Iste, keď máme plný balík tak s peniazmi dokážeme veľa vecí, ale niekedy sú to také veci, na ktoré stačí len málo peňazí alebo žiadne. Nehovorme, že sa niečo nedá, keď to ani neskúsime.  

Prevzali ste vedenie školy po dlhoročnej a skúsenej pani riaditeľke. Aké to je? 

Každý z nás má svoj spôsob práce. Bývala pani riaditeľka sa zameriava na iné ciele ako sú možno tie moje. Samozrejme chcem zachovať na škole tie veci, ktoré sú overené a fungujú, čo je aj zásluhou bývalej pani riaditeľky. Doba sa však posúva dopredu, všetko sa vyvíja a my sa musíme prispôsobiť vývoju. Najmä čo sa týka vzdelávania. Iste, systém je nastavený zvrchu, plány musíme plniť, ale sú isté inovácie, ktoré vieme vo vzdelávaní zaviesť a prispôsobiť sa potrebám detí. Pred tridsiatimi rokmi boli iné potreby spoločnosti a požiadavky. Napríklad na pracovnom trhu a s ním súvisiaci absolventi škôl. A tu sa musíme trošku prispôsobiť a posúvať sa. My sme na základnej škole a ja som toho názoru, že musíme dať priestor všetkým. Bohužiaľ náš školský systém je nastavený tak, že už na základnej škole (pomaly) chceme, aby bol každý jadrový fyzik. Deti v tak malom veku nevedia ešte presne čo chcú robiť v budúcnosti a robia častokrát iba to, čo sa od nich vyžaduje. Správnym spôsobom, výchovou, ich vieme nasmerovať.  

S čím idete do tohto školského roka? Aké sú vaše priority?  

Keďže len začínam, v prvom rade sa potrebujem s touto funkciou zžiť. Z pozície riaditeľa mám v pláne modernizovať výučbu, nielen výmenu technického zabezpečenia. Chcel by som do vyučovania dostať viac jazykov. Môj plán je vytvorenie jazykových skupín. Pilotne začíname v piatom  a šiestom ročníku. V jednej skupine budú deti, ktorým veľmi jazyk nejde alebo ich až tak veľmi nebaví a v druhej skupine budú žiaci, ktorých jazyk baví, prípadne sa sami vzdelávajú. Deťom, ktorým to pôjde lepšie pridáme zaujímavé úlohy navyše, aby sa mohli ešte viac v jazykových znalostiach posúvať. A v skupine kde budú deti so slabšími vedomosťami nastavíme výučbu tak, aby ich začala baviť, prípadne aby dosiahli základnú úroveň, ktorá sa na úrovni základnej školy vyžaduje.  

Mojou víziou je urobiť v lete jazykové denné tábory prípadne letnú školu, kde by som chcel pozvať učiteľov, ktorým je angličtina rodným jazykom, aby sa deťom venovali aj počas leta a kde by mali žiaci možnosť komunikovať.   

V pláne  máme využiť Fond na podporu rozvoja športu po komunikácii s oddelením mestských projektov na  rekonštrukciu palubovky v telocvični a nové multifunkčné ihrisko.  

Mate záujem rozšíriť výuku jazykov. Týka sa to angličtiny alebo aj iných jazykov? 

V prvom rade sa zameriame na zlepšenie výučby anglického jazyka. Zároveň v tomto školskom roku môžu žiaci siedmeho ročníka opäť získavať základné znalosti nemeckého jazyka. Tie by som chcel prepojiť aj do spolupráce s našimi družobnými mestami v Nemecku, Poľsku, či Čechách.  

Ste na škole od roku 2016. Vidíte tu aj zásadnejší a riešiteľný problém? 

Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu evidujem na škole napríklad problém veľkých tried. Ide o to, že na predmetoch ako je fyzika a chémia, kde žiaci majú aj laboratórne cvičenia, sa nevieme pri skupinách s veľkým počtom žiakov dostať k tomu, aby si každý žiak vyskúšal teóriu v praxi a učil sa formou poznávania cez zážitky. Takže aj toto je jedna z priorít, na ktorú sa budeme zameriavať. Učiť deti čo najviac vecí, ktoré môžu využiť v reálnom živote a odstrániť z vyučovania menej využiteľné informácie. 

Aký je Váš pohľad na pôsobenie školského basketbalový klub na škole? 

Školský basketbalový klub Handlová (ŠBK) beriem ako veľké pozitívum tejto školy. Basketbal je jedným z hlavných dôvodov, prečo na našu školu prichádzajú deti. Či už pri nástupe do prvého ročníka alebo pri prestupe z iných škôl. Rodičia očakávajú, že deti sa tomu športu budú venovať. Mať teoretické vedomosti je fajn, ale šport k životu tiež patrí. Sedavý spôsob života v škole i neskôr v zamestnaní je potrebné kompenzovať pohybom. So športom sa učia nielen športu samotnému, ale získavajú s ním aj návyky, organizačné schopnosti, tímovú spoluprácu, zodpovednosť. To sa  deti naučia pri výjazdoch na zápasy kedy musia byť koncentrovaní na dianie okolo nich. K začiatku septembra bolo do basketbalovej prípravky zaregistrovaných cez 80 detí a dnes je ich už do 100. Deti sa basketbalovej prípravke venujú po škole, v rámci ŠBK a sú rozdelení do viacerých skupín. Veľmi sa teším, že majú rodičia záujem o tieto krúžky a služby trénerov ŠBK.  

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je spolupráca s rodičmi. 

Okrem detí sú rodičia jedným z hlavných ukazovateľov kvality školy. Dobrá spolupráca s rodičmi sa odráža aj v skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu. Dôležité je správne komunikovať s rodičmi. Prostredníctvom webovej stránky alebo sociálnych médií, pretože to sú tie prvé miesta, kde sa rodič dozvie o dianí sa v škole. Zmienim sa o priorite, a to je plán zmeniť školské webové sídlo, v ktorom si rodičia ľahšie nájdu informácie, ktoré sú im určené a uľahčila sa tak vzájomná komunikácia. 

Povedali ste, že ste zvyknutý riadiť tím. Aký je na tejto škole? 

Čo sa týka učiteľov, máme na škole viac menej stabilný pedagogický tím. Na prvom stupni nám pribudla nová pani učiteľka. Na škole je spolu 60 zamestnancov z toho je 30 pedagógov, máme 6 asistentov, ale uvítal by som, ak by pribudli ešte ďalší. 

Zhovárala sa primátorka mesta Silvia Grúberová a JP 

PhDr. Ing. Dominik Makva (36) je z Veľkých Krštenian. V období 2014-2016 učil v ZŠ Morovnianska cesta a od roku 2016 na ZŠ Mierové námestie predmety dejepis a občianska náuka. Po ukončení Gymnázia v Partizánskom v roku 2006 pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave učiteľstvo akademických predmetov, história a výchova k občianstvu. Zároveň v období 2009-2013 študoval Univerzitu Jana Amosa Komenského v Prahe, Management cestovného ruchu. V rokoch 2010-2012 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre učiteľstvo akademických predmetov, história a výchova k občianstvu a v rokoch 2019-2020 absolvoval rigorózne štúdium  na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v oblasti vied o kultúre a umení. V jeho životopise sa môžete dočítať, že medzi jeho vlastnosti patrí komunikatívnosť,  kreativita, inovatívnosť, prispôsobivosť, nekonfliktnosť, flexibilita, prijemné vystupovanie, odolnosť voči stresu, spoľahlivosť a vytrvalosť. Rád cestuje, športuje (basketbal, tenis, fitness) zaujíma ho verejné dianie a umenie.   

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.