Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ocenenie Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre získali dve banícke osobnosti

GALÉRIA
Dátum: 29.08.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 4501
8 min. čítania
Ocenenie Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre získali dve banícke osobnosti

Toto ocenenie sa udeľuje už od roku 2008. 

Regionálne oslavy dňa baníkov sa oficiálne začali v piatok 25. augusta o 13.00h Pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na cintoríne v Handlovej, ktorého sa zúčastnili vedenie mesta Handlová, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho poslanci, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Handlová, Združenie miest a obcí hornej Nitry, Handlovský banícky spolok, Spolok priateľov bane Nováky, Hornonitriansky banícky spolok, Karpatsko-nemecký spolok, zástupcovia Denného centra a Jednoty dôchodcov Slovenska a zástupcovia základných škôl v meste, kde sa prítomným prihovorila primátorka mesta, Silvia Grúberová. 

Oficiálny program, okrem hudobných a umeleckých vystúpení na Námestí baníkov pokračoval v komornej atmosfére v obradnej sieni mestského úradu, kde si  zástupcovia mesta Handlová, akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza a Združenia miest a obcí hornej Nitry dôstojným spôsobom pripomenuli stavovský sviatok - Deň baníkov odovzdaním ocenenia vzácnym osobnostiam hrdého baníckeho stavu.

Plaketu za rozvoj baníctva, za významnú podporu baníctva si prevzal PhDr. Miroslav Gazdík

mg

Miroslav Gazdík pri podpise do pamätnej knihy mesta Handlová

Handlovčan Miroslav Gazdík sa za nástrojára vyučil vo Vyhniach. Po skončení základnej vojenskej služby vyštudoval popri zamestnaní strednú priemyselnú školu strojársku. Neskôr študoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, na katedre sociálnej práce. Počas štúdia sa v záverečných témach venoval naliehavým sociálnym témam doby, analýze aktívnej politiky
zamestnanosti, doplnkovému dôchodkovému poisteniu a reforme dôchodkového systému Slovenska. Pracovnú kariéru začal v Tesle Prievidza, ako vedúci odboru riadenia kvality.

V roku 1982 nastúpil do Bane Handlová na razenie banských diel, kde zotrval do roku 1988, kedy bol uvoľnený pre odborovú organizáciu ako referent pre sociálnu oblasť. Od 17. novembra 1989 bol poverený zastupovaním predsedu závodného výboru odborovej organizácie. Od roku 1989 začal pôsobiť ako profesionálny odborársky funkcionár, keď sa stal uvoľneným predsedom základnej odborovej organizácie v Bani Handlová.

V roku 1992 ho zvolili za predsedu Združenia základných organizácií odborov pri Generálnom riaditeľstve Hornonitrianske bane Prievidza. O tri roky neskôr sa stal podpredsedom a v roku 1998 predsedom Odborového zväzu pracovníkov
baní, geológie a naftového priemyslu SR. Vždy ho charakterizovalo vysoké sociálne cítenie a zmysel pre spravodlivosť.
Stál pri baníkoch a s nasadením jemu vlastným počas mnohých náročných rokovaní obhajoval ich oprávnené požiadavky, akými boli napríklad začiatkom 90-tych rokov započítanie doby expozície pre slovenských baníkov pri útlmovom programe alebo v roku 2006 odnímanie invalidných dôchodkov.

V októbri 2006 bol zvolený za prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR. V tejto funkcii úspešne pôsobil do konca roka 2012. Intenzívne sa zasadzoval o záujmy a zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu. Významnou mierou sa pričinil aj za zazmluvnenie UNIKLINIKY v Prievidzi, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom na hornej Nitre. Jeho posledným aktívnym pracovným pôsobiskom bola pobočka Sociálnej poisťovne v Prievidzi, kde vo funkcii jej riaditeľa zotrval do 14. januára 2021. Vždy sa hlásil baníckemu spoločenstvu a zostáva mu verný doposiaľ, ako člen Handlovského baníckeho spolku.

 

Plaketu za rozvoj baníctva na hornej Nitre za celoživotný aktívny prínos pre baníctvo na hornej Nitre udelili vyhlasovatelia Ing. Jozefovi Doležalovi, in memoriam

jd

Ing. Mária Karpišová preberá plaketu z rúk Ing. Tibora Čičmanca, zástupcu Združenia miest a obcí hornej Nitry

Jozef Doležal si banícke povolanie zvolil už v mladom veku, nástupom do baníckeho učilišťa. Po jeho skončení pokračoval na Strednej priemyselnej škole baníckej. Profesionálnu cestu banského technika začal písať v Nováckych uhoľných baniach od roku 1954. V rokoch 1965 – 1971 ho podnik vyslal na diaľkové štúdium na Baníckej fakulte VŠT Košice.Prešiel takmer všetkými výrobárskymi technickými funkciami – od revírnika, vedúceho úseku, vedúceho odboru technickej prípravy výroby, prevádzkového inžiniera, inšpektora výroby až po vedúceho odboru riadenia výroby.

Po roku 1989, v období spoločenských zmien od 1. júna 1990 až do odchodu na starobný dôchodok do 30. júna 1993, v náročnom období slovenského baníctva, pôsobil ako výrobný námestník Bane Nováky, odštepného závodu Slovenských uhoľných baní. Bol pri počiatkoch rozvoja dobývania a nárastu ročného objemu ťažby v nováckej bani. V čase jeho nástupu v roku 1954 novácki baníci ťažili ročne len 480 000 ton. O desať rokov neskôr už zaznamenali rekordných 1,940 000 ton.

Svojou odbornosťou, profesionálnym prístupom, organizačnými a riadiacimi schopnosťami významne vstúpil do histórie Bane Nováky a slovenského uhoľného baníctva. K jeho prednostiam patrili výnimočné vedomosti a dokonalá znalosť banského prostredia, špecifík baníckej práce, snaha o neustály odborný rast a vzdelávanie, ochota zavádzať nové formy riadenia, ktoré by banícku prácu posunuli na vyššiu profesionálnu úroveň. Svojou pracovitosťou a
baníckym fortieľom bol vzorom pre svojich kolegov a podriadených, ktorých dokázal pozitívne motivovať k plneniu výrobných úloh. Mal zmysel pre zodpovednosť a poriadok, vďaka čomu si v baníckom spoločenstve vybudoval prirodzenú autoritu a rešpekt.

Významne prispel k uplatneniu mechanizácie v banskom prostredí, hlavne kombajnového mechanizovaného razenia. Rozsiahle poznatky, vedomosti a skúsenosti ochotne odovzdával mladším technikom, ktorých viedol k technicky tvorivej práci. Baníckemu povolaniu zasvätil celé obdobie svojho produktívneho života, za čo sa stal nositeľom viacerých podnikových morálnych ocenení. Banícke spoločenstvo navždy opustil 25. augusta 2009. Cenu za Jozefa Doležala prebrala dcéra, Ing. Mária Karpišová

Po odovzdávaní ocenení sa pozvaní hostia presunuli do kostola sv. Kataríny, na slávnostnú omšu, ktorú slúžil rímskokatolický kňaz a čestný občan mesta Handlová, Peter Dufka. 

 

Fotogaléria z Regionálnych osláv dňa baníkov 2023 - Stanislav Stehlík

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.