Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

SÚBOR
Dátum: 11.08.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 773
3 min. čítania
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o
štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho prerokovania zo dňa 11.05.2023 a oznámenia o doplnení podkladov
územného konania vydáva podľa § 3 9a stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

umiestnenej v intraviláne v mesta Handlová v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch ulíc: Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a okolie v katastrálnom území
Handlová, s vysokou hustotou cestných komunikácií a podzemných inžinierskych sietí, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Predmetom územného rozhodnutia je výstavba nových vonkajších podzemných/nadzemných predizolovaných bezkanálových rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom KMET Handlová (VRT), ktoré zabezpečia základnú dodávku tepla pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) z uvažovaného nového kombinovaného zdroja tepla a elektriny v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová (Stavba 1 – rieši samostatná dokumentácia) pre objekty v súčasnosti vykurované samostatnými okrskovými a objektovými plynovými kotolňami firmy KMET Handlová, a.s.. V týchto kotolniach budú navrhované vonkajšie rozvody ukončené a cez výmenníky pripojené do ich technologických okruhov.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - ÚR - líniová stavba KMET, rekonštrukcia rozvodov tepla (1) (1) Veľkosť: 685.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023
MAPA UMIESTNENIA HANDLOVA Veľkosť: 633.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.