Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Na podanie žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia ostáva už len pár dní

Dátum: 06.08.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2488
3 min. čítania
Na podanie žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia ostáva už len pár dní

Žiadosť je možné zaslať najneskôr do 9.8.2023

Všetky informácie k voľbám do NR SR 2023 nájdete po kliknutí na tento odkaz. 

Kto môže voliť poštou?

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku a

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

 

Ako požiadať o voľbu poštou ak ste alebo budete v zahraničí?

Volič môže požiadať o voľbu poštou kliknite → ELEKTRONICKY  alebo kliknite →  V LISTINNEJ PODOBE 

Elektronicky cez elektronické služby Ministerstva vnútra
 
V listinnej podobe na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC

 

Overenie totožnosti

Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje

-    úspešnou autentifikáciou alebo

-    uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo

-    uvedením rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

Po overení totožnosti voliča v informačných systémoch, volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie a e-mailovú adresu.

Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Overenie e-mailovej adresy musí žiadateľ vykonať do jednej hodiny od odoslania výzvy.

Po odoslaní úplnej  žiadosti o voľbu poštou v zákonnej lehote a overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou bude voličovi zaslaná notifikácia na ním zadanú e-mailovú adresu a do jeho elektronickej schránky, ak požiadal o voľbu poštou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

 

Čo vám príde poštou?

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle voličovi zapísanému do osobitného zoznamu voličov najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 21. 8. 2023 na adresu miesta pobytu v cudzine

-  obálku na hlasovanie,

-  návratnú obálku a

-  poučenie o spôsobe hlasovania.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.