Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktivačné práce budú pokračovať

GALÉRIA
Dátum: 18.07.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2182
5 min. čítania
Aktivačné práce budú pokračovať

V Handlovej je na aktivačných prácach zaradených do projektu 32 ľudí.

Ľudia na aktivačných prácach sa stali nevyhnutnou súčasťou upratovania verejných priestorov. Sú však nápomocní i pri prípravách podujatí mesta. Ich činnosť bude pokračovať do marca 2024.

Začiatkom júna Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo o predĺžení realizácie projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN, ktorý mal byť predchádzajúcou vládou ukončený. Ide o projekt aktivačných prác a zmena bola schválená aktualizáciou č. 1 k projektu pre uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) do 31.03.2024.

Mesto Handlová hradí zo svojho rozpočtu náklady na troch koordinátorov,  zapojením sa do projektu dáva možnosť ľuďom ostať v sociálnych väzbách. V Handlovej je na aktivačných prácach k júlu 2023 spolu zaradených do projektu 32 ľudí.

Aktivační pracovníci sa  stali neoddeliteľnou súčasťou života nášho mesta od 2004. Medzi ich pravidelné činnosti patrí štyrikrát týždenne čistenie námestia a blízkeho okolia trikrát týždenne - prevádzkovanie odevnej banky, dvakrát týždenne  upratovanie Klubu dôchodcov, pomocné práce v MŠ Dimitrovova a Cintorínska,  jedenkrát týždenne výmena odpadkových vriec na venčoviskách, odpočívadlách v Novej Lehote a na autobusových zastávkach na Hornom a Dolnom konci. Okrem pravidelných aktivít za mesiac jún napríklad klčovanie náletových krovín v koryte potoka na MC, upravovali bežeckú dráhu a doskočisko v areáli  ZŠ MC, kde sa konali športové hry, kosili, hrabali a odvážali trávu prímestskej časti Nová Lehota, pomáhali pri príprave pracovných trhov, odstraňovali burinu pri banskom múzeu a podobne.

Podľa Ľudmily Hegliovej, ktorá vybavuje všetku potrebnú administratívu pre aktivačné práce, je predĺženie projektu prospešné a oceňuje jeho pokračovanie, nakoľko nejde len o to, že v čase zdražovania ešte môžu nezamestnaní získať aktivačný príspevok, ale hlavne o to, že v mestách by aktivačné práce chýbali. Ako uviedla: „Nie všade sa aktivační pracovníci opierajú o lopaty tak, ako to niektoré médiá prezentujú na obrázkoch. V Handlovej majú výsledky práce našich dobrovoľníkov kladnú odozvu a prevažná časť aktivačných pracovníkov je svedomitá a disciplinovaná. Za 95 centov na hodinu, ktoré dostávajú k sociálnej dávke, robia pre naše mesto neoceniteľnú službu a ja si ich prácu veľmi vážim. Uvidíme, ako sa k problematike postaví nová vláda. Ak by sa aktivačné práce neobnovili, k 1.4.2024 všetci občania zaradení do projektu PUPN automaticky prejdú na §10 zákona 417/2013 Z.z. - aktivácia v rozsahu 32 hodín mesačne. Nárok na aktivačný príspevok im ale nevznikne. Je dobré, že aj na podnet Združenie miest a obcí Slovenska dočasná vláda predĺžila projekt PUPN“, uviedla dlhoročná koordinátorka projektu.

Aktivačné práce začali v r. 2004, keď vstúpil do platnosti zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti. Novelou zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi sa zrušil §12 - aktivačné práce v rozsahu najviac 80 hodín mesačne. Naďalej však zostáva v platnosti §10 uvedeného zákona - povinnosť občana poberajúceho dávku v hmotnej núdzi odpracovať  32 hodín mesačne v rámci menších obecných služieb. Cez tento paragraf sa v Handlovej aktivuje 16 občanov.  Na Slovensku je približne 12 000 uchádzačov o zamestnanie, ktorí môžu tento projekt využiť.

Autor: JP

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.