Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rokovanie mestského zastupiteľstva - 29.6.2023 začne o 14.00h

Dátum: 29.06.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1641
3 min. čítania
Rokovanie mestského zastupiteľstva - 29.6.2023 začne o 14.00h

Rokovanie mestského zastupiteľstva môžete sledovať naživo

Primátorka mesta Silvia Grúberová zvolala zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva na dnes, 29. júna 2023 so začiatkom o 14.00h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu. Program rokovania MsZ je zverejnený na úradnej tabuli mesta a tiež na stránke e gov.sk 

Rokovanie poslancov budete môcť sledovať naživo na kanáli YouTube RTV Prievidza od 14.00h. 

PROGRAM:
1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Nakladanie s majetkom mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č...../2023 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, Zásady poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č...../2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

6. Zámer obstarania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) mesta Handlová formou zmien a doplnkov č. 4

7. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2022
A/ Handlovské lesy, n. o. – Mgr. Jozef Maďar, riaditeľ
B/ Jazmín, n. o. – Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
C /SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. - PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka

8. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2022
A/ HATER Handlová, s.r.o. – Mgr. Vladimír Borák, konateľ
B/ MsBP Handlová, s.r.o. – Ing. Rudolf Vlk, konateľ

9. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky po splatnosti

10. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2023

11. Rôzne
A/ Informácia o zmene členov Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov a Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

12. Diskusia a odpovede na otázky poslancov

13. Interpelácia

14. Záver

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.