Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o doplnení podkladov územného konania - KMET

SÚBOR
Dátum: 28.06.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 538
4 min. čítania
Oznámenie o doplnení podkladov územného konania - KMET

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, stavba 2: vonkajšie rozvody tepla

Navrhovateľ: KMET Handlová, a.s., adresa: 972 51 Handlová, ul. F. Nádaždyho 92/2, IČO: 36 334 634 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s.r.o., adresa: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30 podal dňa 16.03.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 2: VONKAJŠIE ROZVODY TEPLA“ v intraviláne mesta v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch ulíc: Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a okolie v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu nových vonkajších podzemných/nadzemných predizolovaných bezkanálových rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom KMET Handlová (VRT), ktoré zabezpečia základnú dodávku tepla pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) z uvažovaného nového kombinovaného zdroja tepla a elektriny v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová (Stavba 1 rieši samostatná dokumentácia) pre objekty v súčasnosti vykurované samostatnými okrskovými a objektovými plynovými kotolňami firmy KMET Handlová, a.s.. V týchto kotolniach budú navrhované vonkajšie rozvody ukončené a cez výmenníky pripojené do ich technologických okruhov.

Spolu s potrubiami bude do plánovaných výkopov uložená chránička 1x HDP40/33 pre komunikačný kábel. Káble zabezpečia budúcu komunikáciu a zber dát z jednotlivých odberných miest s dispečingom sústavy tepla.
Technológia nových oddeľovacích výmenníkových staníc tepla (VTS), ktoré budú inštalované v určených existujúcich plynových kotolniach a cez ktoré bude nový zdroj tepla (areál baňa Handlová, 1. stavba) a nové rozvody (2. stavba) pripojené do sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT) v meste Handlová. Napojenie VRT na existujúci zdroj tepla – KGJ + VESKO, technologické časti napojenia budú súčasťou zdroja tepla pre sústavu centrálneho zásobovania tepla (CZT) KMET Handlová, a.s.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad súčasne určuje lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete v dokumente vo formáte .pdf nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o doplnení podania ÚK verejnou vyhláškou, KMET Veľkosť: 195 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.