Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Najlepší žiaci všetkých škôl na území mesta si prevzali ocenenia

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 16.06.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2708
14 min. čítania
Najlepší žiaci všetkých škôl na území mesta si prevzali ocenenia

V pondelok 12. júna mesto ocenilo najlepších žiakov za školský rok 2022/2023.

Slávnostný program v Podnikateľskom inkubátore pripravili žiaci a pedagógovia zo ZUŠ Handlová. Oceňovanie najlepších žiakov mesto Handlová organizuje pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na Mierovom námestí, Morovnianskej ceste, Ul. Školskej, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Ocenení boli tiež žiaci Strednej odbornej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Špeciálnej základnej školy v zriaďovacej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy a súkromnej Základnej umeleckej školy Volcano. Kritériom výberu najlepších žiakov sú vynikajúce výsledky, výrazné úspechy v riešení predmetových olympiád, výsledky v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, aktívna činnosť v žiackej školskej rade a Detskom a mládežníckom parlamente mesta Handlová alebo umiestnenie v medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných súťažiach na prvých troch miestach. Na oceňovaní nechýbali pani riaditeľky a pedagógovia, ktorí žiakov v školách vedú, ako aj rodičia vytvárajúci deťom tak dôležité zázemie na ich rozvoj. Srdečne gratulujeme najlepším žiakom!

 

ZŠ Mierové námestie

Jakub Longauer, IX.B

1.miesto v okresnom kole biologickej olympiády a 1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády

Jakubov najobľúbenejší predmet je biológia a preto sa niet čo čudovať, že 16. a 17. júna nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole biologickej olympiády v Tatranskej Lomnici. Jakub je pracovitý, aktívny, komunikatívny a patrí medzi výborných žiakov. Je snaživý, ambiciózny a robí všetko pre to, aby dosiahol svoj cieľ. Okrem rozprávania mu ide dobre aj písanie, keďže prispieval aj do školského časopisu.

Kiara Mikušová, IX.B

2.miesto v okresnom kole biologickej olympiády, reprezentácia v krajskom kole biologickej olympiády

Kiara sa rada zúčastňovala rôznych druhov olympiád. Úspešná bola v tej dejepisnej, ale napríklad aj v pytagoriáde. Kiara je šikovná, aktívna, priateľská a patrí medzi výborných žiakov. Okrem toho, že je svedomitou študentkou, venuje sa aj športu. Viackrát sa zúčastnila Handlovských športových hier a plaveckých súťaží, kde sa umiestnila na popredných priečkach. Je cieľavedomá, ambiciózna a pracovitá.

Tomáš Botka, VII.A

1.miesto v matematickej olympiáde kat a 3. miesto v technickej olympiáde

Tomáš je aktívny žiak, ktorý sa svedomito pripravuje na vyučovanie. Je žiakom športovej triedy a svoj voľný čas venuje basketbalu, v ktorom sa so svojím tímom ŠBK Handlová zúčastnil medzinárodnej basketbalovej súťaže CEYBL v kategórii U14. Tomáš dosahuje veľmi dobré vzdelávacie výsledky vo všetkých predmetoch a tak niet sa čo čudovať, že školu reprezentoval v rôznych vedomostných súťažiach. V rámci školy bol najlepším riešiteľom geografickej olympiády, fyzikálnej olympiády, informatickej súťaže iBobor. Má rád prírodu, doma sa stará o rôzne zvieratá a jeho najnovším prírastkom je veľhad kráľovský.

 

ZŠ Morovnianska cesta

Ariana Gáborová, III.B

Rómovia recitujú – celoslovenská súťaž v Košiciach – 1. miesto

Ariana sa zúčastnila krajského kola Rómovia recitujú. Vo svojej kategórii 1. stupeň ZŠ získala 1. miesto v prednese prózy. Postúpila do celoslovenského kola do Košíc, kde získala vo svojej kategórii 1. miesto. ZŠ reprezentuje vo všetkých recitačných, speváckych a gymnastických súťažiach.

Simona Šálová, V.A

Gymnastický štvorboj – okresné kolo - 1. miesto, oblastné kolo - 1. miesto

Simona dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky, na vysvedčení má samé jednotky. Zapája sa do rôznych vedomostných a športových súťaží či už Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín. Je milá, ochotná pomôcť a priateľská.

Ľudovít Kováč, II.B

Rómovia recitujú – krajské kolo v Banskej Bystrici – 2. miesto

Ľudko je smelý a temperamentný chlapec. S výrazným talentom na prednes poézie, prózy, spev i dramatický prejav zaujal porotu v súťažiach Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska.

 

ZŠ Školská

Tamara Luciaková

IX.B Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto

Tamarka patrí ku všestranným žiačkam, reprezentuje školu v rôznych vedomostných a talentových súťažiach. Pravidelne sa zúčastňuje aj predmetových olympiád, v ktorých dosahuje výborné výsledky. Tamarka sa poctivo pripravovala aj na okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka, kde nám robila dobré meno v minulom školskom roku. Na vyučovaní dosahuje výborné výsledky vo všetkých predmetoch, čo svedčí o jej šikovnosti a zodpovednom prístupe.

Maroš Širáň, VII.B

1.miesto v okresnom kole Matematickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády.

Úspešný riešiteľ Dejepisnej olympiády. 2. miesto školského kola v Geografickej a Olympiáde v anglickom jazyku Maroško je všestranne nadaný a dosahuje výborné výsledky z každého predmetu. Pozoruhodnými výsledkami a ukážkovým správaním je vzorom pre ostatných rovesníkov.

Benjamín Daniš, VI.A

1. miesto v okresnom kole Pytagoriády a 2. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády

Benjamín jednoznačne patrí medzi najlepších žiakov nielen v ročníku, ale aj na škole. Svojou inteligenciou a nadaním vyniká vo všetkých školských predmetoch a vždy dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky s priemerom jedna. Zodpovedným prístupom ku všetkým úlohám a výborným prospechom je vzorom pre ostatných spolužiakov. Vďaka svojmu logickému mysleniu, ktoré je na obdivuhodnej úrovni, vždy úspešne reprezentuje našu školu vo všetkých matematických súťažiach. Má priateľskú povahu, ochotne pomôže aj slabším spolužiakom.

 

Základná umelecká škola

Veronika Feketová

1. miesto v celoslovenskej súťaži populárnej piesne Jesienka 2022, Stančekova Prievidza, zlaté pásmo 

Okrem účasti na súťažiach Veronika pravidelne reprezentuje školu na kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Handlová a jeho organizáciami. V tomto roku Základná umelecká škola v Handlovej naštudovala muzikál Omar a Fatima, kde Veronika v ústrednej piesni súčasného slovenského skladateľa Luda Kuruca potvrdila svoje všestranné spevácke nadanie.

Tamara Partlová

Tamara patrila medzi najaktívnejších žiakov literárno-dramatického odboru. Z jej práce počas školského roku treba vyzdvihnúť rolu v hre Mačka v čižmách. V tomto predstavení podala nezabudnuteľný výkon, ktorý osobitne vyzdvihla porota súťaže Rozprávkové javisko 2023. Tamara Partlová je talentovaná, zanietená a tvorivá žiačka. Je ťahúňom kolektívu. Najmä jej výborným výkonom sa hra Mačka v čižmách umiestnila na 2. mieste regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko.

Mia Ricci Bartsch

Kremnické laso, 1. miesto, Novácky talent, 3. miesto

Mia už počas krátkeho štúdia zaznamenala prvé úspechy. V školskom roku sa zúčastnila dvoch celoslovenských súťaží so zameraním na spev populárnej piesne. Mia Ricci Bartsch sa okrem súťažných aktivít zapája aj do diania v Základnej umeleckej škole. Ako napríklad vystúpenia na školských koncertoch a podujatiach. Je vzorom pre svojich spolužiakov, že i napriek krátkemu času štúdia v základnej umeleckej škole sa vďaka talentu a zodpovednej príprave dajú dosiahnuť vynikajúce výsledky.

 

Centrum voľného času

Dominik Španielka

Dominik je členom Detského a mládežníckeho parlamentu, svojou obetavou prácou, ktorá má nesmierny význam pre Detský a mládežnícky parlament motivuje ostatných členov. Dominik nikdy neodmietne pomoc pri podujatiach, ktoré organizuje Centrum voľného času, Dom kultúry alebo mesto Handlová. Je vzorom pre ostatných členov, zároveň je spoľahlivý a pracovitý a jeho členstvo v Dampe má obrovský prínos.

Vanesa Hniková

Vanesa je členka divadelného súboru Krekáčik z Centra voľného času, ktorý navštevuje 4 roky. Najväčší úspech v hereckom remesle dosiahla v roku 2023, kedy bola prijatá na Súkromné konzervatórium D. Kardoša v Topoľčanoch odbor herectvo. Účinkovala v predstaveniach Čarodejnice, Improšplechy s Krekáčikom a predstavení Maggi nad zlato hrala hlavnú úlohu kráľovnej. Po hereckej stránke je Vanesa talentovanou a pracovitou mladou hereckou osobnosťou, ktorá pri tvorbe charakteru hereckej postavy vie prinášať nové prvky a časť improvizácie. Má prirodzený hlasový prejav.

 

Súkromná základná umelecká škola Volcano

Barborka Mániková

Barborka reprezentuje SZUŠ Volcano už od svojich 2 rokov. Už ako štvorročná si zasúťažila na celoslovenskej súťaži. Neustále na sebe pracuje a zlepšuje sa. Aktívne sa zúčastňuje nielen celoslovenských, medzinárodných, celoeurópskych, ale najnovšie aj svetových súťaží. 17 - 21. 5. 2023 sa zúčastnila Svetového finále v Chorvátsku. Spolu s kolektívom získala 1. miesto v kategórii muzikál, 2. miesto v kategórii open, v sólo kategórii si celkom z 15 choreografii vysúťažila 3. miesto a v kategórii urban sólo a v kategórii duo profesionál z najlepších 8 choroegfaií 3. miesto.

Benjamínko Berényi

Benjamínko reprezentuje SZUŠ Volcano už päť rokov. Ako päťročný sa zúčastnil nielen celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží, kde spolu so svojou triedou dosiahli niekoľko významných ocenení. Už ako sedemročný sa vydal aj na sólovú dráhu, kde už v tomto veku ho porota presunula do kategórie Profesionál. Tento šk. rok 2022/2023 je pre Benajmínka ešte úspešnejší. Okrem množstva ocenení, ktoré získal spolu so svojou triedou, získal aj niekoľko významných ocenení spolu so svojou spolutanečníčkou Barborkou Mánikovou.

Viktorka Zedeková

Tancu sa v SZUŠ Volcano venuje od roku 2018 a to aj nad rámec svojho rozvrhu. Neustále na sebe pracuje a zlepšuje sa. Za tento školský rok spravila obrovský pokrok vo všetkých tanečných odvetviach. Viktorka sa zhostila aj dôležitej úlohy a stvárňuje jednu z hlavných postáv v muzikáli. Za najdôležitejšie úspechy v tomto školskom roku treba spomenúť ocenenia na Svetovom Tanečnom Finále v Chorvátsku, kde spolu so svojou skupinou stála na stupni víťazov a to 1. miesto v kategórii muzikál a 2. miesto v kategórii open.

 

Špeciálna základná škola

Tamara Vyhlídalová

Tamara dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, vzorne sa správa a plní si školské povinnosti. Reprezentovala školu a triedu na súťažiach tvorivosti a zručnosti detí so zdravotným znevýhodnením. Zapojila sa do výtvarnej súťaže Príroda očami detí, Slovensko moja rodná zem, Čarovný les, reprezentovala školu v prednese poézie a prózy Otvorené srdcia. Svojim kamarátskym vystupovaním vytvára pozitívny príklad medzi rovesníkmi. Stredná odborná škola

 

Stredná odborná škola

Tomáš Kodak, II.C

Celoslovenská súťaž NAG 2023 - 18. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games NAG 2023 – obsadil 5. miesto

Študent patrí medzi veľmi aktívnych študentov, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, patrí medzi top žiakov v ročníku i v odbore.

Oleg Rúžička, II.D

Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve v Považskej Bystrici – 3. miesto

Študent patrí medzi veľmi aktívnych študentov, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, aktívny v zručnosti, nápaditosti, je tvorivý, má elán a invenciu.

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.