Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

SÚBOR
Dátum: 15.06.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 464
3 min. čítania
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

Rokovanie sa bude konať 29.6.2023 

POZVÁNKA

Primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvoláva
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022 - 2026,

ktoré sa bude konať vo štvrtok 29. júna 2023 o 14,00 hodine

 

PROGRAM:
1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Nakladanie s majetkom mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č...../2023 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, Zásady poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č...../2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

6. Zámer obstarania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) mesta Handlová formou zmien a doplnkov č. 4

7. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2022
A/ Handlovské lesy, n. o. – Mgr. Jozef Maďar, riaditeľ
B/ Jazmín, n. o. – Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka
C /SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. - PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka

8. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2022
A/ HATER Handlová, s.r.o. – Mgr. Vladimír Borák, konateľ
B/ MsBP Handlová, s.r.o. – Ing. Rudolf Vlk, konateľ

9. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky po splatnosti

10. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2023

11. Rôzne
A/ Informácia o zmene členov Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov a Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
Predkladá: ústne – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta
B/ Informácia o organizačno – technickom zabezpečení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

12. Diskusia a odpovede na otázky poslancov

13. Interpelácia

14. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MsZ 29062023 Veľkosť: 160.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.6.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.