Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Špeciálna základná škola v Handlovej oslavuje 75. výročie

GALÉRIA
Dátum: 14.06.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1809
7 min. čítania
Špeciálna základná škola v Handlovej oslavuje 75. výročie

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí riaditeľka včera predstavila novú špeciálnu triedu pre žiakov.

V krásne vyzdobenej Špeciálnej základnej škole na Námestí baníkov v Handlovej sa včera 13.6. konal Deň otvorených dverí pri príležitosti 75. výročia vzniku školy.

Bolo to presne 4. júna 1948, kedy bola Rozhodnutím povereníctva školstva a osvety v Bratislave pri I. štátnej ľudovej škole v Handlovej dňom 1. 9. 1948 zriadená pomocná trieda pre vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov. Za 75. rokov prešlo bránami tejto školy veľa žiakov. Od školského roku 1975/1976 absolvovalo túto školu 458 žiakov.

Počas dlhých 75. rokoch prešla škola rôznymi zmenami. Menilo a dopĺňalo sa materiálovo-technické vybavenie školy, modernizovala sa výučba, nastali aj organizačné zmeny. Postupne sa budovali učebne, priebežne sa   vykonávali rekonštrukčné práce, menil sa systém výučby, zavádzali sa nové moderné metódy. Súčasťou školy je dnes jedáleň aj školský klub detí.

Na nádvorí školy boli dnes rozmiestnené lavice pre pozvaných hostí a rodičov či starých rodičov  detí, ktoré školu navštevujú. Podujatie moderovali Braňo Čukan a Igor Suchý z Divadla pri kolkárni.

V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy, Gabriela Petrovičová. „Chcela by som poďakovať nielen pani riaditeľke, ale aj všetkým zamestnancom, že túto nádhernú školu držia aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v naozaj skvelom stave. Myslím si, že všetky deti, ktoré tu sú, môžu byť šťastné, že sú súčasťou tejto školy.“

V mene Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne, odovzdala riaditeľke školy Ďakovný list pri za náročnú a zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese a zároveň poďakovala všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.

Prítomným hosťom sa v mene mesta Handlová prihovoril viceprimátor Radoslav Iždinský, ktorý škole pogratuloval a spomenul, že: „táto škola nebola vždy špeciálna a v histórii tohto mesta zohrala veľmi významnú úlohu. Viacerí jej absolventi sú tu aj medzi nami. Takže táto škola je svojou pestrosťou a svojou históriou jedna z najzaujímavejších na území nášho mesta“.

Vyjadril svoj obdiv a rešpekt ku všetkým zamestnancom, ktorí pracujú v takýchto školách. Poprial škole veľa síl a energie do budúcnosti. „Prajem Vám, aby táto škola vyzerala stále tak dobre, aby sa v nej žiaci cítili ako doma , aby ste boli podporovaní rodičmi a aby vzájomná komunikácia fungovala najlepšie ako sa dá.“

Prítomných pozdravil aj predseda Handlovskej doliny Tibor Čičmanec, podľa ktorého sa škola netýka iba Handlovej, ale celej handlovskej doliny. Poďakoval celému pedagogickému zboru, vyzdvihol ich úžasnú prácu s deťmi, ktorú každoročne oceňuje na Vianočnom vystúpení. „Klobúk dolu, čo dokážete spolu s deťmi pripraviť. Je vidieť, že sa tým deťom venujete tak, ako to majú na tričkách – so srdcom!“ Deťom a rodičom odkázal, aby si vážili pedagógov, ktorí robia maximu preto, aby deti neostali niekde na okraji spoločnosti, ale aby z nich niečo bolo.

Na záver sa pred všetkých postavila riaditeľka ŠZŠ v Handlovej, Mária Trgiňová, ktorá vo svojom príhovore predstavila fungovanie školy od čias jej vzniku až po súčasnosť. Poďakovala svojim zamestnancom za ich prácu a súdržnosť a ako uviedla, snahou všetkých zamestnancov školy je, aby z nej vychádzali slušní a poctiví ľudia.

Hostí potešili vystúpenia detí a pedagógov zo Špeciálnej základnej školy, tanečná skupina Dazya, detský divadelný súbor Krekáčik a hudobne aj programovo celé podujatie zastrešilo Centrum voľného času Handlová.

Pri príležitosti 75. výročia predstavila riaditeľka novú miestnosť, ktorú v škole pre deti pripravili. Pásku do relaxačnej miestnosti prestrihla riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy, Gabriela Petrovičová. Miestnosť má názov Snoezelen.

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. Snoezelen je využívaný v mnohých zariadeniach ako sú špeciálne materské a základné školy, integračné centrá, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, denné stacionáre, hospice a iné. S metódou Snoezelen pracujú odborníci z rôznych profesií, najmä liečební a špeciálni pedagógovia, psychológovia a psychoterapeuti, zdravotní rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovávatelia.

Foto: V.M, Paulína Deliová

Zdroj SNOEZELEN - https://3lobit.sk/co-je-snoezelen/

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.