Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti B.T.I. naďalej prebieha

VIDEO
Dátum: 06.06.2023
Počet videní: 3168
4 min. čítania
Vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti B.T.I. naďalej prebieha

Schôdza veriteľov spoločnosti B.T.I. sa uskutočnila 22. mája v hoteli Arcade v Banskej Bystrici.

Na schôdzi veriteľov spoločnosti B.T.I. spol. s r.o. bol určený výbor veriteľov, ktorý pozostáva z troch členov. Sú nimi Slovenská sporiteľňa, a.s., Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a spoločnosť MET-KOV s.r.o.

Ako informovala právna zástupkyňa mesta Handlová, Zuzana Hujsiová, zabezpečený veriteľ využil svoje právo na podanie návrhu na odvolanie správcu konkurznej podstaty určeného súdom, JUDr. Šimona Odaloša. „O návrhu na odvolanie správcu rozhoduje súd uznesením. Úlohou správcu je jednať za spoločnosť B.T.I., s ktorou má mesto Handlová podpísanú koncesnú zmluvu. Jeho konanie podlieha schvaľovaniu výboru veriteľov a nad celým konkurzom vykonáva dohľad súd,“ povedala Zuzana Hujsiová.

V obchodnom vestníku bola zverejnená informácia, že mesto Handlová je dlžníkom celkovej sumy 3 772 800 eur. „Mesto Handlová je uvedené v obchodnom vestníku z toho dôvodu, že náš koncesionár, spoločnosť B.T.I., zabezpečil budúce pohľadávky banke. To znamená, že čiastka, ktorú bolo mesto zaviazané počas celej doby trvania koncesie uhradiť, banka založila ako budúce pohľadávky,“ uviedla Hujsiová. Podľa jej ďalších slov bude po prevzatí agendy novým správcom konkurznej podstaty snahou mesta rokovať o určení výšky vzájomných záväzkov mesta a spoločnosti B.T.I. Vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, spoločnosť B.T.I., naďalej prebieha a tento sa riadi zákonom.  

Okresný súd Banská Bystrica ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu B.T.I. spol. s r.o. spoločnosť LawService Recovery, k. s. Pôvodný správca konkurznej podstaty teraz musí odovzdať celú agendu novému správcovi. Tento úkon môže trvať približne mesiac. „Mesto Handlová má uhradené všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z koncesnej zmluvy. Plnenie si povinností zo strany mesta, teda úhrada koncesnej odplaty ku ktorej sa mesto zaviazalo, však neoprávňuje koncesionára k tomu, aby si neplnil svoje povinnosti zo zmluvného vzťahu mu vyplývajúce,“ uzavrela právnička mesta Zuzana Hujsiová.

Spoločnosť B.T.I. rekonštruuje handlovskú plaváreň od roku 2018 a mesto firmu opakovane upozorňovalo na nedodržanie zmluvných termínov. Rokovanie s konateľkou spoločnosti B.T.I., Erikou Karovou ani druhým konateľom firmy, Jánom Karom riešenie neprinieslo. Okresný súd Banská Bystrica začal konkurzné konanie voči spoločnosti B.T.I. vo februári 2022.

 

FOTO ARCHÍV MsÚ: Viceprimátora Radoslava Iždinského a primátorku Silviu Grúberovú sprevádza v marci 2019 po stavbe Ján Kara. 

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.