Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt je ukončený, zamestnanci pokračujú ďalej

Dátum: 09.05.2023
Počet videní: 1381
4 min. čítania
Projekt je ukončený, zamestnanci pokračujú ďalej

Mesto dva roky šetrilo na platoch dvoch zamestnancov projektového oddelenia.

Mesto Handlová sa v apríli 2021 stalo súčasťou projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“. Prijímateľom bolo mesto Prievidza, partnermi projektu boli mestá Handlová a Bojnice. Projekt bol realizovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom projektu bolo zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií.

Prenesenie hlavných aktivít projektu do praxe znamenalo, že v období apríl 2021 až marec 2023 mohla handlovská samospráva rozvíjať svoje projektové aktivity aj prostredníctvom dvoch zamestnancov, ktorých mzdy boli refundované práve z tohto projektu. Zamestnanci pracovali na Oddelení mestských projektov Mestského úradu Handlová. Výsledkom ich práce sú napríklad koncepčné materiály: Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta 2016-2022, Program rozvoja mesta Handlová 2022-2030 alebo sumarizačný dokument Cestovný ruch v Handlovej. S pomocou tohto konkrétneho projektu a vďaka spolupráci s ďalšími kolegami má verejnosť možnosť napríklad zahrať si stolný tenis, šachy alebo petang v HANDparku, prelistovať si rôzne zaujímavosti v novom INFOkiosku pri mestskej knižnici alebo si pripomenúť históriu našich HAIKON prostredníctvom nových informačných tabúľ. Pracovníci sa podieľali aj na implementácií ďalších „eurofondových“ projektov ako napríklad Podpora a skvalitňovanie domácej opatrovateľskej služby mesta Handlová, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Handlová, Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta alebo asistovali pri veľmi prínosnom projekte Mestskej polície Handlová zameraného na prevenciu pred šikanou a kyberšikanou. Pravidelne vykonávali menej viditeľnú, ale nevyhnutnú agendu vypracovania monitorovacích správ, zabezpečovali každodennú administratívu a komunikáciu s kolegami z MsÚ Handlová a inými organizáciami.

Projekt Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza bol ukončený 31. marca 2023. Ciele projektu boli naplnené prostredníctvom splnenia merateľných ukazovateľov projektu. „Mesto Handlová touto cestou vyjadruje poďakovanie kolegom z Mestského úradu Prievidza, že zastrešili implementáciu projektu ako hlavný prijímateľ. Zapojením sa mesta Handlová do projektu môžeme jednoznačne konštatovať, že v období projektu boli posilnené administratívne kapacity samosprávy. Každý rozvoj mesta je však beh na veľmi dlhú trať, kde často nie je možné zreteľne vidieť cieľ. Preto sa neustále ukazuje potreba pokračovať v personálnom posilňovaní samosprávnych štruktúr, ktoré nám umožnia sa k nášmu spoločnému cieľu efektívne približovať,“ povedal Martin Podoba z oddelenia mestských projektov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.