Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradníci sa školili na študijnom pobyte v Taliansku

GALÉRIA
Dátum: 07.05.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2590
5 min. čítania
Úradníci sa školili na študijnom pobyte v Taliansku

Školeniania sa zúčastnili zástupcovia samospráv z Bratislavy, Belovej Vsi, Púchova, Košíc - Ťahanoviec a z Handlovej 

Zástupcovia samospráv zo Slovenska a Talianska, ktoré boli v roku 2022 ocenené dvanásťhranom za úspešné ukončenie projektu Dobrý úradník sa stretli v Trieste. Workshopy a semináre sa konali v týždni od 17. do 21. apríla 2023 v mestách Terst a Udine v regióne Furlansko-Júlske Benátky. Náklady spojené s účasťou boli plne hradené Radou Európy (Council of Europe). Na Slovensku zabezpečovalo program EloGE občianske združenie Dobrý úradník a v Taliansku neziskovou organizáciou ISIG (Inšttitút medzinárodnej sociológie v Gorici) a AICCRE (Talianske združenie pre Radu európskych obcí a regiónov). Cieľom stretnutia v talianskom meste Trieste bola výmena skúseností, implementácia jednotlivých princípov programu EloGE v rámci vlastných samospráv a vytvorenie Sprievodcu pre ďalšie samosprávy v rámci EÚ. Stretnutia zástupcov slovenských a talianskych samospráv s talianskymi kolegami bola obojstranne obohacujúca. Diskusia na odbornej úrovni so samosprávami, ktoré zažívajú podobné problémy je jeden zo spôsobov ako sa otvoriť novým metódam a postupom a ako využiť dobrú prax pri riešení problémov pri chode našich samospráv. Predmetom diskusií bola aj identifikácia projektových nápadov, ktoré by sa v budúcnosti mohli vypracovať v spolupráci so zahraničnými mestami a obcami s prihliadnutím na to čo jednotlivé mestá spája.

„European Label of Governance Excellence“ je Európska značka excelentného riadenia samospráv. Dobrá demokratická správa vecí verejných je potrebná na všetkých úrovniach verejnej správy. Obzvlášť v kontexte samospráv má zásadný význam vzhľadom na každodennú blízkosť k občanom. Do programu EloGE je v súčasnej dobe zapojených viac ako 20 krajín. Študijného pobytu sa zúčastnilo 14 zástupcov slovenských samospráv. Každodenné dvojfázové školenia a workshopy zabezpečovali Daniele Del Bianco, riaditeľ Inštitútu ISIG, Ramona Velea, zástupca riaditeľa a Boris Lazov, programový manažér z Rady Európy. V úvode stretnutia sa prítomným prihovoril Boris Lazov, ktorý vysvetlil potrebu vzájomnej kooperácie, vymieňania skúseností na medzinárodnej úrovni a práce s odborníkmi a zanietenými ľuďmi. Ako sám uviedol: „Je ťažké identifikovať problém, keď ho nemôžeme podložiť dôkazmi. Je dôležité vedieť ako majú samosprávy dobrú správu veci verejných uchopiť, ako ju prezentovať verejnosti a ako zvýšiť záujem obyvateľov o dianie v ich meste a obci“. Následne Ramona Velea dodala, že aby bola samospráva stále bližšie k občanom, je nevyhnutné vytvárať v nej kultúru.

Semináre na témy: Čo je demokratická správa vecí verejných?, Aké sú hlavné rámce a nástroje na jeho podporu? dopĺňali workshopy: Dokazovanie 12 princípov a zostavovanie zoznamu dôkazov, Cezhraničná spolupráca, Identifikovanie výziev a príležitostí v rámci medzinárodnej spolupráce. Špecifické ciele je možné dosiahnuť spoluprácou a výmenou osvedčených postupov nielen medzi obcami v jednej krajine, ale aj medzi občanmi rôznych krajín. Preto vznikol projekt ELoGE, aby si jednotlivé samosprávy v členských štátoch EÚ urobili analýzu fungovania, ktorú následne môžu medzi sebou porovnávať a dospieť tak k spoločnému súladu. Zhodnotenie skúseností zástupcov samospráv z účasti na programe a absolvovanie seminárov a workshopov povedie k vytvoreniu príručky, ktorá bude slúžiť ostatným samosprávam na to, aby vedeli, prečo sa do programu EloGE zapojiť, prečo je dobré aby sa napĺňalo 12 princípov dobrého a demokratického spravovania vecí verejných a prečo je dôležité vzájomne cezhranične spolupracovať. Analytický materiál ELoGE bude v meste Handlová slúžiť na zlepšenie v oblastiach, ktoré v ňom boli pomenované. Samohodnotiaci proces, ako nová metóda samoauditu vlastnými kapacitami bol pre nás novinkou. Do budúcnosti je možné túto metódu použiť napríklad aj v procese zavedenia systému manažérstva kvality v samospráve (CAF).

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.