Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci schválili Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy

Dátum: 11.04.2023
Počet videní: 1464
5 min. čítania
Poslanci schválili Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy

Samospráva podnikla ďalší krok k zvýšeniu svojej dôveryhodnosti.

Mesto Handlová sa v hodnotení transparentnosti samospráv umiestnilo v roku 2018 na najhoršej pozícii v histórii merania - na 70. priečke s celkovým hodnotením 52%. Po zmene vo vedení mesta v roku 2018 prijalo mesto niekoľko opatrení na zlepšenie stavu a výsledkom v roku 2022 bolo 42. miesto s celkovým hodnotením 65%. Ani s takýmto výsledkom sa však samospráva neuspokojila.

„Prioritou vedenia mesta v nasledujúcich rokoch je pokračovať v rastúcom trende a zlepšovať sa. Najslabšími zložkami hodnotenia sú aj naďalej oblasti dotácie a granty, predaj a prenájom majetku, byty a zariadenia sociálnych služieb ale aj etika a konflikt záujmov,“ napísal v dôvodovej správe viceprimátor, Radoslav Iždinský. Kľúčovými opatreniami v boji proti korupcii sú podľa neho odbornosť, verejný záujem a kontrola, efektívne hospodárenie s majetkom a férová personálna politika. Osobitný dôraz však podľa viceprimátora treba klásť aj na etiku a možný verejný konflikt záujmov verejných funkcionárov a volených zástupcov na postoch primátorov, poslancov, členov komisií a členov správnych a dozorných rád mestských firiem a organizácií. Jedným z nástrojov v boji proti korupcii sú aj etické kódexy. Mesto Handlová prijalo Etický kódex zamestnanca mesta Handlová 1. 2. 2022, zároveň zriadilo schránku dôvery pre anonymné podnety a funkciu splnomocnenca pre etiku, za ktorú si zamestnanci mestského úradu zvolili právničku mesta, Zuzanu Hujsiovú.

Na svojom marcovom rokovaní poslanci prijali Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Handlová. „My, volení predstavitelia samosprávy mesta Handlová si plne uvedomujeme, že prijatím tohto etického kódexu prispievame k zvýšeniu kvality verejnej služby volených predstaviteľov samosprávy v meste Handlová, k budovaniu dôvery medzi nami a obyvateľmi Handlovej, k vytvoreniu a šíreniu dobrého mena mesta Handlová, ako aj k upevňovaniu hodnôt právneho štátu, ochrany ľudských práv a základných slobôd. Týmto čestne prehlasujeme, že budeme vždy konať vo verejnom záujme, nestranne, profesionálne a transparentne,“ znie preambula schváleného etického kódexu.

Danica Baranovičová za kódex nehlasovala, lebo ho nepripomienkovali členovia komisií, čo poslankyňa považuje za neetické. Z prítomných  17 poslancov za kódex zahlasovalo 10 z nich. Podľa hovorkyne mesta, Jany Paulínyovej, sa etickým kódexom okrem členov komisií budú riadiť aj štatutári a riaditelia mestských spoločností, členovia dozorných a správnych rád, hlavná kontrolórka mesta, členovia bytovej rady a školských rád aj členovia obecnej školskej rady. „Etický kódex je súbor morálnych noriem, ideálov a princípov organizácie, pre ktorú je určený. Preto je logické, že ho formuluje vedenie organizácie a v tomto prípade nie je potrebné, aby ho pripomienkovali členovia komisií alebo ďalší verejní funkcionári, ktorých sa týka. Prijatý etický kódex ustanovuje zásady etického správania v súvislosti s vykonávaním verejnej služby v pros­pech obyvateľov Handlovej.“ Dodala tiež, že doržiavanie etického kódexu sa nedá vymáhať a jeho porušenie nemá právne následky. „Schválením tohto dokumentu dávate najavo, že etiku a morálku si vysoko ceníte. Je to aj výsledok práce verejných funkcionárov minulých volebných období, ktorí etické normy rešpektovali , teraz sú potvrdené tiež poslaneckým zborom.“ 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.