Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania - KMET

SÚBOR
Dátum: 05.04.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 576
4 min. čítania
Oznámenie o začatí územného konania - KMET

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová

Navrhovateľ: KMET Handlová, a.s., adresa: 972 51 Handlová podal dňa 16.03.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 2: VONKAJŠIE ROZVODY TEPLA“ v intraviláne mesta v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch ulíc: Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a okolie.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu nových vonkajších podzemných/nadzemných predizolovaných bezkanálových rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom KMET Handlová (VRT), ktoré zabezpečia základnú dodávku tepla pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) z uvažovaného nového kombinovaného zdroja tepla a elektriny v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová (Stavba 1 rieši samostatná dokumentácia) pre objekty v súčasnosti vykurované samostatnými okrskovými a objektovými plynovými kotolňami firmy KMET Handlová, a.s.. V týchto kotolniach budú navrhované vonkajšie rozvody ukončené a cez výmenníky pripojené do ich technologických okruhov.
Spolu s potrubiami bude do plánovaných výkopov uložená chránička 1x HDP40/33 pre komunikačný kábel. Káble zabezpečia budúcu komunikáciu a zber dát z jednotlivých odberných miest s dispečingom sústavy tepla.
Technológia nových oddeľovacích výmenníkových staníc tepla (VTS), ktoré budú inštalované v určených existujúcich plynových kotolniach a cez ktoré bude nový zdroj tepla (areál baňa Handlová, 1. stavba) a nové rozvody (2. stavba) pripojené do sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT) v meste Handlová.
Napojenie VRT na existujúci zdroj tepla – KGJ + VESKO, technologické časti napojenia budú súčasťou zdroja tepla pre sústavu centrálneho zásobovania tepla (CZT) KMET Handlová, a.s.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Ústne pojednávanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním na deň 11.05.2023 o 9,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, I. poschodie, malá zasadacia miestnosť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni: streda 8,00 – 16,00 hod.,). Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046/5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie oznámenia je k dispozícii na stiahnutie v dokumentoch nižšie vo formáte .pdf

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou, KMET Veľkosť: 151.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2023
KMET - graficka mapa Veľkosť: 600 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.