Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obedy zadarmo pre školákov sa od 1. mája vracajú. Aké budú podmienky?

SÚBOR
Dátum: 30.03.2023
Počet videní: 2944
Obedy zadarmo pre školákov sa od 1. mája vracajú. Aké budú podmienky?

Žiadosť je potrebné vyplniť a odovzdať v školskej jedálni do 20. apríla 2023.

Obedy zadarmo boli ako systém pomoci formou štátnej dotácie zrušené v roku 2021 a nárok na ne mali odvtedy len deti v hmotnej núdzi. Poslanci Národnej rady dňa 7. februára 2023 schválili novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá opäť zavádza tzv. „obedy zadarmo“ pre všetky deti. Hlavným dôvodom opätovného plošného zavedenia dotácie na stravu pre deti v školách od 1. mája 2023 sú podľa zákonodarcov neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi spôsobené nárastom cien energií a potravín. Tento nárast sa v konečnom dôsledku premietol do cien stravovania detí v školách úpravou finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v škols­kých jedálňach ku koncu minulého roka a tiež aj ich režijných nákladov. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude možné pos­kytnúť štátnu dotáciu na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej či základnej škole a bude sa týkať detí, ktoré navštevujú:

  • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada školskú jedáleň pri zápise dieťaťa na stravovanie,
  • materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak je v nej aspoň 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ročníku materskej školy).

Žiakov stredných škôl sa táto pomoc netýka. Naďalej platí, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada o odpustenie príspevku na stravovanie (potraviny a režijné náklady) a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, tento príspevok sa podľa § 140 odseku 8 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neuhrádza.

Dotáciu na stravu bude možné pos­kytnúť deťom, ktoré navštevujú pos­ledný ročník materskej školy alebo sú žiakmi základnej školy. Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené prihlásením dieťaťa na stravovanie pomocou zápisného lístku stravníka. Tým rodič potvrdzuje záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. Zároveň pri prihlásení, ak má záujem, požiada o poskytovanie dotácie na stravu na jeho dieťa.

Poskytnutie dotácie v zmysle schválenej novely zákona nie je limitované hranicou príjmu domácnosti a neprihliada sa ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič resp. zákonný zástupca poberá daňový bonus. Nárok na dotáciu majú aj deti s diétnym stravovaním s tým, že rodič toto preukáže lekárskym potvrdením. Následne po predložení čísla osobného účtu s prehlásením o jeho vlastníctve dostane finančnú kompenzáciu na účet ako to platilo aj v minulosti.

Bližšie informácie a pokyny budú rodičom dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti a majú záujem o príspevok na obed od 1. mája 2023 poskytnuté v jednotlivých stravovacích zariadeniach na území mesta Handlová a štatutári škôl budú rodičov informovať prostredníctvom EDU page. Žiadosť je potrebné vyplniť a odovzdať v školskej jedálni do 20. apríla 2023.

Žiadosť – návratku - rodiča dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa nájdete na stiahnutie nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návratka - rodič Veľkosť: 186.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.