Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Združenie obcí Handlovskej doliny ocenilo 27 učiteľov

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 28.03.2023
Počet videní: 4152
17 min. čítania
Združenie obcí Handlovskej doliny ocenilo 27 učiteľov

Pedagogickí pracovníci na Slovensku dnes majú svoj sviatok.

Deň učiteľov sa na Slovensku a v Českej republike od roku 1955 slávi 28. marca, v deň, keď sa v roku 1592 narodil "učiteľ národov" Jan Amos Komenský, pokrokový český mysliteľ a tvorca modernej pedagogiky. Má teda dlhšiu tradíciu ako Svetový deň učiteľov, ktorý sa oslavuje od roku 1994 vždy 5. októbra.

Mesto Handlová, Združenie obcí Handlovskej doliny v spolupráci s Centrom voľného času si prácu učiteľov uctili v piatok 24. marca slávnostným udelením cien Vynikajúci pedagóg. Prítomným pedagógom sa prihovoril zástupca primátorky, Radoslav Iždinský. „Dovoľte mi, aby som sa Vám pri príležitosti Vášho sviatku poďakoval za dary vedenia a empatie, ktoré dennodenne odovzdávate svojim žiakom. Za vašu trpezlivosť a odhodlanie pracovať v nie vždy ľahkých podmienkach, v ktorých tvoríte našu spoločnú budúcnosť.“ Podľa viceprimátora je pre spoločnosť dôležité, aby náš školský systém pomáhal žiakom napredovať, naučil ich rozlišovať dôležité od menej dôležitého, poznať hodnotu tímovej práce a zároveň poznať samých seba, rozumieť disciplíne, podporovať kreativitu a kriticky myslieť, vedieť rozlíšiť agresora od obete, či populistu od demokrata. „Nároky na učiteľov sú čoraz vyššie. Vo svete plnom informácií všetkého druhu sa musia neustále vzdelávať a držať krok s technologickým pokrokom. Dať pozor na nástrahy, ktoré táto doba prináša a popri tom riešiť to, čo sa generačne nemení - občasnú nechuť učiť sa či drobné rebélie. A pri tom všetkom mať na pamäti krehkosť dospievania. Nie je to vôbec ľahká práca, ale obrovský dar, ktorí učitelia odovzdávajú svojim žiakom,“ povedal Radoslav Iždinský.

Pozvanie na slávnostné oceňovanie tento rok prijalo 320 učiteľov z mikroregiónu aj riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy, Mgr. Gabriela Petrovičová. Hlavnou hviezdou večera bol spevák Tomáš Bezdeda. 

vcelikova
Ocenenie Vynikajúci pedagóg tento rok vytvorila šperkárka Ivana Včelíková z Handlovej.

 

Vynikajúci pedagógovia

 

Mgr. Ján Beránek

Ocenenie Vynikajúci pedagóg za prínos a prácu v oblasti výchovy a mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou dostal Mgr. Ján Beránek, ktorý na základnej škole Mierové námestie pôsobí od roku 2015. Od roku 2014 bol aktívnym členom Školského basketbalového klubu Handlová a v roku 2019 sa stal jeho predsedom.

Svojou húževnatosťou a hlavne zapálením pre šport a prácu s deťmi dosiahol mnoho úspechov v domácich aj v medzinárodných súťažiach. Každý rok organizuje letné kempy pre žiakov športových tried a záujemcov zo širokého okolia. Vďaka nemu sa žiaci školy stretávajú so známymi osobnosťami slovenského basketbalu.

Organizuje streetbalové turnaje základných škôl v Prievidzskom okrese aj zápasy rodičov žiakov športových tried proti vlastným deťom. Nezaháľal ani v čase pandémie, kedy do domácnosti žiakov vstupoval svojimi tréningovými plánmi a motivujúcimi výzvami. 

Na pracovisku je uznávaný pre odbornú zdatnosť, úspechy dosiahnuté v basketbalových súťažiach s mládežou a kreatívny prístup k práci.

 

Mgr. Renáta Podlužanská

Ocenenie Vynikajúci pedagóg za prínos a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese si odniesla učiteľka matematiky a biológie, Mgr. Renáta Podlužanská. V školstve pracuje nepretržite 31 rokov. Svoje učiteľské skúsenosti rozvíjala a uplatňovala v ZŠ Dolný Badín, ZŠ Morovnianska cesta v ZŠ Chrenovec-Brusno aj v ZŠ Ráztočno. Od 1. septembra 1996 sa stala pevnou súčasťou kolektívu učiteľov v ZŠ Školská, Handlová.

Aj keď matematika u žiakov nepatrí k všeobecne obľúbeným predmetom, v triedach, kde vyučuje pani učiteľka Podlužanská, to neplatí. Je dôsledná a trpezlivá. Žiakov si získala najmä ľudským prístupom. Je spravodlivá a zároveň primerane náročná. Svojim žiakom sa venuje aj v čase mimo vyučovania. Pripravuje ich do okresných kôl matematickej a biologickej olympiády. V septembri 2019, prijatím pozície výchovnej poradkyne, preukázala svoju profesionalitu a oddanosť škole. Motivuje nielen žiakov, ale aj kolegov a mladých učiteľov.

Dlhoročne ich usmerňuje a uvádza do učiteľskej praxe ako uvádzajúci pedagóg, koordinuje činnosť predmetovej komisie matematiky. Je súčasťou okresnej komisie Biologickej olympiády. Od roku 2022 pracuje v škole ako kariérna poradkyňa. Pani učiteľka Podlužanská je pre žiakov aj kolegov osobnostným vzorom a patrí k najobľúbenejším členom zborovne školy.

 

Alexandra Pavlíková

Ocenenie Vynikajúci pedagóg za osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť dostala pedagogická asistentka s pätnásťročnou praxou, Alexandra Pavlíková. Bola prvou asistentkou učiteľa v Handlovej. Pomáha žiakom prekonávať bariéry, ktoré vyplývajú z ich zdravotného znevýhodnenia. Väčšinu odpracovaných rokov asistovala žiakom so stredným stupňom mentálneho postihnutia.

Jej práca je náročná, nakoľko žiaci s týmto stupňom mentálneho postihnutia majú často narušené komunikačné schopnosti. Alexandra Pavlíková však vždy porozumie, čo jej chcú povedať. Vycíti ich náladu a rozpoloženie. Deti ju rady vidia aj v školskom klube detí, v ktorom im pomáha v mimoškolskej činnosti. U detí je obľúbená pre jej priateľský ale primerane náročný prístup.

Práca nie je pre ňu rutinou, v spolupráci s učiteľkou pripravuje pre žiakov pútavé činnosti. Neustále sa vo svojej pedagogickej činnosti zdokonaľuje absolvovaním programov profesijného rozvoja. Je nekonfliktná a je obľúbená pre jej životný optimizmus.

 

Bc. Dáša Nemcová

Ocenenie Vynikajúci mladý pedagóg do 35 rokov získala Bc. Dáša Nemcová, zakladateľka tanečnej skupiny Dazya, v ktorej pôsobí ako hlavná trénerka, choreografka, tanečníčka a autorka choreografií s celoslovenskými a svetovými úspechmi.

Tancu sa venuje od svojich ôsmych rokov a má za sebou jedenásťročnú trénerskú prax. Podieľa sa na profesionálnom raste tanečnej skupiny Dazya, ako aj na jej úspechoch a všetkých projektoch. Je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika na Trnavskej univerzite a úspešne absolvovala aj akreditované tanečné vzdelávanie. Má za sebou dva roky pedagogickej praxe v materskej škole a jeden rok v základnej škole. V roku 2013 získala Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre pracovníkov s mládežou. Od roku 2017 pôsobí aj ako choreografka v SZUŠ Xoana v Prievidzi.

Tancovala s hviezdami slovenskej populárnej hudby, v televíznych reláciách aj na rôznych podujatiach. Pravidelne získava nové skúsenosti na tanečných workshopoch so svetovými tanečnými lídrami a momentálne si vzdelanie rozširuje na tanečnom konzervatóriu.

Deťom v Dazyi odovzdáva maximum. Okrem tanečných zručností, ktorým ich učí, sa u nej deti učia trpezlivosti, priebojnosti, vytrvalosti a zodpovednosti.

 

Top pedagóg

V kategórii Top pedagóg, v ktorej hlasujú samotní žiaci, boli ocenení učitelia:

  • Jozef Smorek, ZŠ Morovnianska cesta
  • Lesana Kmeťová, ZŠ Mierové námestie
  • Marta Drozdová, ZŠ Školská
  • Michaela Fontányová, ZŠ G. Drozda s MŠ Chrenovec- Brusno
  • Jana Garajová, ZŠ s MŠ Ráztočno

Top pedagógmi materských škôl sú:

  • Terézia Hanusová, MŠ SNP - EP ZŠ Morovnianska cesta
  • Monika Šedíková, MŠ SNP - EP Morovnianska cesta
  • Jarmila Dórová, MŠ SNP - EP Cintorínska
  • Alžbeta Tončková, MŠ SNP - EP SNP
  • Gabriela Königová, MŠ SNP - EP Dimitrovová

V kategórii stredných škôl si titul Top pedagóg od študentov vyslúžila Ing. Jaroslava Račáková zo SOŠ Handlová.

 

Ocenenie za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania

 

Zuzana Anjelová Dis art.

Cenu za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania dostala učiteľka Zuzana Anjelová Dis art., ktorá odučila v Základnej umeleckej škole v Handlovej vyše 40 rokov. Pani učiteľka Zuzana Anjelová pôsobila v Základnej umeleckej škole Handlová od augusta 1980 do októbra 2020. Počas svojej aktívnej pedagogickej činnosti obetavo formovala žiakov, učila ich láske k hudbe a k umeniu. Spolu so svojimi žiakmi sa aktívne zapájala do verejných prezentácii školy, zúčastňovala sa kultúrnych akcii organizovaných mestom.

Okrem vzdelávania v hre na zobcovú flautu sa v nemalej miere pričinila o záujem žiakov o štúdium hry aj na ďalšie dychové nástroje. Aktívne pristupovala k medziodborovej spolupráci. Veľa času venovala súborovej hre, vďaka ktorej sa Základná umelecká škola v Handlovej zaradila medzi popredné školy v komornej hre dychových nástrojov. So zanietením a vysokým pracovným nasadením sa jej vždy darilo vzbudzovať záujem žiakov o hru na nástroji.

Svojim láskavo prísnym prístupom dokázala žiakov motivovať a udržať ich záujem o umelecké štúdium. Kvalitu pedagogického zamestnanca v základnej umeleckej škole potvrdzujú jeho výchovno-vzdelávacie výsledky, ktorých meradlom je aj plejáda umiestnení na rôznych celoslovenských súťažiach a festivaloch.

Pani učiteľka Zuzana Anjelová sa i po odchode na dôchodok zaujíma o dianie v základnej umeleckej škole, udržiava kontakty so svojimi kolegami a rovnako s pani učiteľkou, ktorá po nej prevzala dychové oddelenie a naďalej sa snaží udržať jeho výborné výsledky.

 

Mgr. Zdenka Geschvantnerová

Za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva bola ocenená aj učiteľka matematiky a chémie, Mgr. Zdenka Geschvantnerová zo ZŠ Ráztočno. Štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ukončila v roku 1984. Svoje prvé pedagogické skúsenosti získavala hneď po skončení štúdia, kedy nastúpila do ZŠ v Prievidzi ako skupinová vedúca vtedajšej pionierskej organizácie. V úlohe učiteľky pôsobila od marca 1985 v Základnej škole v Zemianskych Kostoľanoch. V roku 1988, po otvorení novej Základnej školy v Ráztočne, začala pracovať ako učiteľka. Neskôr zastávala pozíciu tajomníčky a to nie len pre ZŠ Ráztočno, ale aj ZŠ v Chrenovci a Malej Čausy.

Vzhľadom k zníženiu počtu žiakov v ZŠ v Ráztočne, od roku 2001 zastrešuje celú hospodársku činnosť školy, administratívu a vybavuje aj účtovnú agendu, mzdy a personalistiku. Je to množstvo práce, ktorú na iných školách zastrešujú viacerí zamestnanci a pani Zdenka Geschvantnerová ju zvláda sama. V roku 2021 oslávila životné jubileum. Počas tridsaťpäťročnej existencie deväťtriednej ZŠ v Ráztočne výraznou mierou zaslúžila o celkový chod školy, nakoľko pozná aj pozíciu učiteľa, aj pozíciu prevádzkového zamestnanca. Svoju prácu vykonáva s maximálnym osobným nasadením, svedomito a dôsledne. Spolupracovala s viacerými riaditeľmi školy, pedagogickými a prevádzkovými zamestnancami školy, ktorej súčasťou je aj materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

Je dušou celého kolektívu, ústretová a ochotná vždy každému pomôcť.

 

Ocenenie In memoriam

Ing. Dušan Botka pôsobil na SOŠ Handlová ako učiteľ odborných strojárskych predmetov, matematiky a v posledných rokoch bol veľkým prínosom aj pre odborný predmet aplikovaná matematika v elektrotechnike. Ako triedny učiteľ vychoval veľa mladých a úspešných ľudí. Zaslúžil sa o rozvoj mimoškolskej činnosti a to najmä vedením krúžkov a doučovania z matematiky. Organizoval lyžiarske výcviky a turistický krúžok. Svojou láskou k prírode a turistike motivoval nielen žiakov, ale aj kolegov. Bol výborným pedagógom, priateľom, človekom. Česť jeho pamiatke!

 

Ďakovné listy

Ďakovné listy si z rúk predsedníčky Komisie vzdelávania práce s deťmi a mládežou Danici Baranovičovej prevzali pedagogickí pracovníci: Alexandra Ličková, Mgr. Daniela Šupinová, Mgr. Mária Kašová, Zlatica Mikleová, Martina Strmeňová, Katarína Santorisová, Mgr. Simona Mihlačinová, Mgr. Miroslava Šovčíková a Mgr. Gabriela Konigová

 

Hrozí, že učiteľov bude málo

V tomto školskom roku učí v školách na Slovensku 80 504 učiteľov, ich priemerný vek je 47 rokov. Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov o tom na sociálnej sieti informoval Inštitút vzdelávacej politiky.

Vyše polovica z učiteľov má viac ako 20 rokov praxe. „Najviac učiteľov ovláda anglický jazyk, nasledovaný ruštinou a nemčinou," uviedla analytická jednotka. Približne tretina učiteľskej populácie má pokročilé zručnosti pri práci s informačno-komunikačnými technológiami.

„Na Slovensku sa cíti byť ocenených spoločnosťou len 4,5 percenta učiteľov a 2,1 percenta riaditeľov (priemer krajín OECD je 26 percent učiteľov a 37 percent riaditeľov). A hoci povolanie učiteľa je stále nedocenené, práve učitelia sú tí, ktorí nám pomáhajú rozvíjať schopnosti a zručnosti potrebné na úspech detí v ich živote," konštatuje IVP. Zároveň inštitút dodal, že až 63 percent Slovákov si myslí, že učitelia pracujú v porovnaní s inými povolaniami málo. „Avšak priemerný podiel priamej vyučovacej činnosti na ich celkovej práci je len približne 51 percent. Zvyšok ich pracovného času je spojený napríklad s prípravou učebných materiálov a pomôcok, opravami a hodnotením prác žiakov, vedením krúžkov, ale aj ich vzdelávaním," doplnili analytici.

Na základe údajov OECD minimálne jeden z deviatich učiteľov na Slovensku zažíva vo svojej práci stres. Veľkou výzvou, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, je podľa IVP eliminovanie nedostatku učiteľov. „Podľa najnovšej štúdie IVP očakávame v najbližších rokoch odchod do dôchodku silných populačných ročníkov," uviedli analytici.

 

 

(TASR/INU)

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.