Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o odvolaní - Združenie domových samospráv

SÚBOR
Dátum: 15.03.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 767
Oznámenie o odvolaní - Združenie domových samospráv

IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o

Oznámenie o podaní odvolania Združením domových samospráv vo veci stavebného povolenia na stavbu „Obchodné centrum Handlová (OC H)‟ vydanom mestom Handlová dňa 01.02.2023

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad obdržalo elektronickou poštou dňa 20.02.2023 v zákonom stanovenej lehote odvolanie Združením domových samospráv pre stavebníka: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina.

Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych úprav, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.


Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oboznamuje účastníkov konania a dotknuté orgány s podaním predmetného odvolania proti stavebnému povoleniu: Obchodné centrum Handlová (OC H) formou písomnej kópie odvolania, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia a vyzýva k podaniu vyjadrenia, resp. podľa potreby k podaniu doplňujúcich novo navrhnutých dôkazov.


Pre podanie novo navrhnutých dôkazov, podkladov k vydanému rozhodnutiu, resp. podanie vyjadrení k odvolaniu, ktoré je možné predložiť ako listinné, príp. iné podklady k posúdeniu odvolania, sa určuje lehota do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Celé znenie oznámenia nájdete v dokumentoch na stiahnutie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o odvolaní IMMOBILLIEN OC H - hlavná stavba, II Veľkosť: 188.3 kB Formát: pdf Dátum: 15.3.2023
Odvolanie zdruzenia domovych samosprav
Súbory, ktoré obsahuje archív: 1. strana odvolania.pdf, 2. strana odvolania.pdf, 3. strana odvolania.pdf, 4. strana odvolania.pdf, 5. strana odvolania.pdf
Veľkosť: 542 kB Formát: zip Dátum: 15.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.