Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jozef Maďar: Tém, ktoré nás rozdeľujú, máme dosť. Lesy nás môžu spojiť

Dátum: 03.03.2023
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 1836
Jozef Maďar: Tém, ktoré nás rozdeľujú, máme dosť. Lesy nás môžu spojiť

Tažko nájsť vo svete takú krásnu dolinu, ako je tá naša Handlovská, hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Handlovské lesy, Jozef Maďar.

Nezisková organizácia Handlovské lesy bude poskytovať bezplatné odborné poradenstvo. Prečo ste sa rozhodli zriadiť takúto telefonickú infolinku?
U časti verejnosti vznikol zvláštny dojem, že najlepšie, čo môžeme pre les urobiť, je doňho nezasahovať. Ak nechceme žiť v jaskyniach a živiť sa tým, čo ulovíme alebo nazbierame, je nevyhnutné lesy, ktoré pokrývajú takmer polovicu našej krajiny, rozumným spôsobom využívať. Lesy, nielen okolo Handlovej ale na celom Slovens­ku, podliehajú schváleným programom starostlivosti o lesy, ktoré sú výsledkom dohody s orgánmi ochrany životného prostredia. Zjednodušene sa dá povedať, že o každom strome štát vie a prostredníctvom Národného lesníckeho centra využívanie lesov koordinuje. Programy starostlivosti vyhotovujú odborne spôsobilé osoby pre každý lesný celok na 10 rokov. Tieto materiály sú verejne dostupné. Lesníci s týmito podkladmi pracujú dennodenne, preto dokážu jednoducho overiť, či ťažba v konkrétnom poraste, ktorú niekto niekde videl, je legálna, aký je to typ ťažby, kto ju zabezpečuje, kto je za ňu zodpovedný a kto ju vykonáva. Prostredníctvom našej infolinky bude možné nahlásiť napríklad aj väčší odpad v lese, ktorý ľudia sami nedokážu odniesť alebo výskyt iných nežiadúcich javov, ktoré treba napraviť. V našich radoch sú skúsení odborníci z oblasti lesníctva a ochrany životného prostredia, ktorí dokážu poradiť vlastníkom lesných pozemkov aj ich užívateľom. Všetko radi vysvetlíme, usmerníme a v prípade záujmu aj osobne, priamo na mieste v lese. Telefónna linka 0915 271 650 bude zatiaľ fungovať v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hod.

V ostatnom čase asi najväčšiu pozornosť vzbudila ťažba dreva na Pfaffenbergu.
Rád by som zdôraznil, že v tomto prípade sa nejednalo o holorub, ako to mnohí nazvali. Holorubný spôsob sa dnes už využíva iba v obmedzenej miere. Ale uznávam, že aj na Pfaffenbergu sa to dalo vyriešiť inak. Ak by sme sa s obhospodarovateľom lesa dohodli, že Pfaffenberg je pre nás ikonický kopec a na stráni privrátenej k mestu vyťažený pás nevyzerá úplne najlepšie, mohla byť použitá iná tažobná metóda. Čo by však pravdepodobne zvýšilo náklady. Napríklad Bratislavské mestské lesy obmedzujú vlastníkov pri ťažbe dreva, ale dokážu im kompenzovať vzniknuté finančné straty. Sme na to pripravení? V okolí Handlovej rastie prevažne buk. Je dosť citlivý, stačí mu odrieť kôru alebo zlomiť konár a už má strom problém. Preto sa ťažba robí v pásoch. Kazí to estetický dojem, ale je to krátkodobé, lebo veľmi rýchlo sa dosiahne prirodzené zmladenie a začína rásť krásny mladý les.

V akom stave sú Handlovské lesy?
O lesy okolo Handlovej nemusíme mať obavy. Lesníkom sa podarilo vyh­núť aj tej najväčšej lykožrútovej smrš­ti. Stačí sa ísť pozrieť za hrebeň do Turca, kde sú urbárske lesy. O porasty okolo Dubového ich majitelia prišli prakticky z roka na rok. Naši predkovia nevedeli to, čo vieme dnes. Zdravý smrek sa dokáže proti lykožrútovi dosť dobre brániť, ale pôsobením extrémneho sucha a ďalších faktorov lykožrút napadol celé hektáre smrečín. A stalo sa to tu, hneď za hrebeňom. My sme mali to šťastie, že po roku 1945 lesníci zalesnili značnú časť poľnohospodárskej pôdy druhovo zmiešanými drevinami. Ukazuje sa, že zmiešané lesy dokážu lepšie odolávať pôsobeniu škodlivých javov. Handlovú obklopujú prevažne štátne lesy a v malej miere sú to mestské majetky a drobní vlastníci. So všetkými správcami lesa sa snažíme komunikovať a dobre spolupracovať. Viac problematická z pohľadu ochrany prírody sa javí poľnohospodárska krajina v okolí nášho mesta. Vidno to na lúkach, kde sa presadzuje nepôvodný hviezdnik ročný. Rozširuje sa aj invázna kridlatka japonská, zlatobyľ kanadská a slnečnica hľuznatá. To isté sa deje aj pri stromoch a kroch. Invázne druhy musíme strážiť. Ide najmä o Javorovec jaseňolistý a Pajaseň žliazkatý.

Ťaží sa drevo aj v handlovských mestských lesoch?
V handlovských mestských lesoch sa v súčasnosti neťaží. Máme malú výmeru, ktorú by sme chceli samozrejme zväčšiť. Zámena pozemkov so súk­romným majiteľom v roku 2021 sa ukázala ako správny krok. Chceme v tom pokračovať. Mesto vlastní približne 60 Ha lesných pozemkov roztrúsených po katastri, ktoré chceme so štátnymi lesmi vymeniť za jeden ucelený prímestský les. Chceli by sme vybudovať cyklotraily, piknikové miesta a vytvoriť v ňom zázemie pre široké využitie. To je úloha na tento rok. Prip­ravíme Handlovčanom jeden veľký pekný prímestský les, ktorý bude ich. Minulý rok sa stretla pani primátorka s riaditeľom štátnych lesov a tento náš zámer posvätili. To znamená, že máme mandát na tom pracovať. Budeme sa snažiť získať aj iné nevyužívané pozemky ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF).

Ide o lúky, ktoré boli navrhnuté na vyhlásenie Územia európskeho výz­namu Natura 2000? Vy ste s týmto návrhom nesúhlasili. Prečo?
Áno, ide o tieto lúky a som rád, že zdravý rozum zvíťazil a lúky okolo Handlovej neboli zatiaľ zaradené do Natura 2000. Bolo to šité horúcou ihlou a bez dôkladného prieskumu územia. Jednoducho povedané, rastliny, ktoré sa tam išli chrániť, tam nie sú. Má ísť o Karpatské kosné lúky, ktoré boli intenzívnym spôsobom obhospodarované do roku 1945. Boli kosené, boli spásané. Neskoršie strojné kosenie a koniec chovu dobytka tento biotop ochudobnili. Radi by sme požiadali SPF o delimitáciu. Bolo by určite vhodné vrátiť na tento biotop hospodárske zvieratá, šetrnejšie kosenie a udržateľné hospodárenie. Ak sa dostanú do požadovaného stavu a obnoví sa pôvodné druhové zloženie, potom sa sami budeme hlásiť, aby toto územie zaradili do systému Natura 2000.

V decembri Handlovské lesy získali certifikát. Čo to znamená?
Dali sme si lesy certifikovať. Chceli sme tým ukázať, že nakladáme so zvereným majetkom udržateľným spôsobom. Urobili nám komplexný audit od účtovníctva až po právne náležitosti. Tento globálny certifikát znamená, že dodržiavame všetky štandardy ochrany prírody. Až sa raz dopracujeme k tomu, že získame ďalšie hektáre, čo plánujeme, a budeme sa venovať aj produkcii dreva, tento certifikát zaručuje, že naše produkty budeme môcť umiestniť na trhu. Na náročnom trhu Európskej únie je takmer nemožné predať necertifikované drevo.

Koncom minulého roka ste avizovali aj žiadosť o dotáciu 350 000 eur na tri projekty: vybudovanie lesnej pozorovateľne, vybudovanie útulne pre turistov a náučný chodník Biela skala. Podarilo sa vám dotáciu získať?
Žiadosť sme odovzdali a čakáme na vyhodnotenie od Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Získali sme 86 bodov zo 100 možných, preto veríme, že máme veľkú šancu byť úspešní. Je to pre nás kľúčový projekt.

Ako sú na tom Slovenské lesy oproti lesom v zahraničí?
Čo sa týka degradácie smrečín, slovenské lesy sú na tom napríklad oproti Česku a Nemecku veľmi dobre. Privítali by sme, keby verejnosť viac dôverovala odborníkom. Na to by mala slúžiť aj naša nová linka. Väčšina toho, čo je v lesoch vybudované, by malo slúžiť starostlivosti o zdravie lesa. To znamená, že lesná cesta bola vybudovaná primárne pre potreby lesníckej praxe. Takže, keď po nej ide lesný mechanizmus, cyklisti, turisti aj bežkári by to mali rešpektovať. Mali by sme si vážiť, že lesy sú verejne prís­tupné, lebo v zahraničí to už dávno takto nemajú. Treba si tiež uvedomiť, že každý strom v lese niekto vlastní. Vlastniť les je obrovský záväzok. Sme presvedčení, že pre ľudí, ktorí sa o lesy starajú, je to nielen chlieb, ale aj celoživotná láska a koníček. V nepos­lednom rade sú tu ťažbári - drobní živnostníci, ktorých ťažkú prácu si nesmierne vážime. Pretože naozaj robia iba to, čo môžu a živia svoje rodiny. Nejaká nenávisť voči nim rozhodne nie je na mieste. Máme veľmi dobre prepracované zákony o lesoch a ochrane prírody. Myslíme si, že jedny z najlepších na svete. A funkčných. Preto veríme, že lesníci vykonávajú svoju prácu kvalitným spôsobom. Tém, ktoré nás rozdeľujú, máme dosť. Lesy nás môžu spojiť.

 

Informačný systém lesného hospodárstva je verejnosti prístupný na webovej stránke

Pre zabezpečenie riadneho, správneho a trvalého obhospodarovania lesov je potrebné mať k dispozícii údaje o ich výmere, drevinách, ktoré v nich rastú, ich zdravotnom stave ale je potrebné poznať aj históriu ich vývoja, aby bolo možné presnejšie stanoviť trendy vývoja jednotlivých veličín do budúcnosti. Takéto informácie sú dostupné aj o lesoch Slovenska v informačnom systéme lesného hospodárstva. Ich základom sú lesné hospodárske plány, ktoré sa každý rok obnovujú na jednej desatine výmery lesov SR. Ďalšie informácie sa získavajú prostredníctvom rôznych špecializovaných prieskumov a monitoringu lesov. Významný zdroj predstavujú aj rôzne lesnícke výkazy a štatistiky, ktoré sa vypracúvajú ku koncu kalendárneho roka a ktoré dokumentujú a bilancujú skutočne realizované činnosti a opatrenia v lesoch.

Bližšie informácii o neziskovej organizácii Handlovské lesy sú zverejnené na webovom sídle www.handlova.sk v sekcii Pre obyvateľov - Mestské organizácie - Handlovské lesy. 

FOTO: SPIRITUALPHOTO HANDLOVÁ

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.