Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Činnosť nemocnice AGEL reforma v roku 2023 určite neovplyvní

Dátum: 11.02.2023
Počet videní: 2309
Činnosť nemocnice AGEL reforma v roku 2023 určite neovplyvní

Riaditeľka Nemocnice AGEL Handlová, Marta Eckhardtová, bilancuje rok 2022 a približuje výzvy pre rok 2023.

V Nemocnici AGEL Handlová  bol rok 2022 rokom, počas ktorého doznievala  téma covidu. I napriek tomu, že počet  pacientov s Covidom  klesol, predsa ich máme stále na oddelení, aj keď v súčasnosti už len na izolačných izbách a nie sme nútení uzatvárať kvôli nim celú ošetrovaciu jednotku.  Počas 1. polroka sme zabezpečovali testovanie obyvateľov na pracovisku MOM a tiež sme sa stali očkovacím miestom. Počet ošetrených pacientov na ambulanciách v roku 2022 výrazne narástol, bolo ošetrených  89 819 pacientov, pričom v roku 2021 to bolo 64 048 pacientov a v roku 2020 58 420 pacientov. Tiež počet hospitalizovaných pacientov v roku 2022 bol vyšší - 881 pacientov,  v roku 2021 789 pacientov a v roku 2020 to bolo 669 pacientov.

Aj keď sa pandémia dotkla každého z nás a všetkých oblastí života, asi najviac záťaže, zmien, náročnosti a nasadenia pocítili zdravotnícki pracovníci. Preto ma nesmierne teší, že samospráva mesta Handlová ako aj Združenie miest a obcí Hornej Nitry sa rozhodli oceniť prácu zdravotníkov a v roku 2022 obdržala Nemocnica AGEL Handlová ocenenie mesta Handlová ako aj poďakovanie Združenia miest a obcí Hornej Nitry za výrazný podiel na riešení a zvládnutí epidemiologickej situácie COVID-19.

Hodnota majetku stúpa

Nemocnica AGEL Handlová v ostatnom roku rozbehla niekoľko nových projektov. Rozšírila spektrum svojich zdravotných výkonov, revitalizovala a zriadila nové priestory. 

Nesmierne nás teší, že sme v minulom roku otvorili tri nové ambulancie – diabetologickú, pneumologicko-ftizeologickú a internú, zaviedli sme doplnkovú techniku ošetrenia pohybového aparátu pomocou vstrebateľných biodermálnych nití. Prebudovali sme sociálne zázemie pre zamestnancov (sprchy a WC), zrekonštruovali sme bezbariérovú kúpeľňu pre pacientov oddelenia dlhodobo chorých 2, vybudovali sme nové priestory recepcie na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, vymenili dvere do hlavnej budovy a v závere roka sme ukončili rekonštrukciu oddelenia dlhodobo chorých 2, kde sme vybudovali dve nadštandardné izby s klimatizáciou a vlastným sociálnym zázemím. Tiež sme zriadili nové priestory pre uloženie ľudských pozostatkov.  Nemocnica zaviedla elektronický systém objednávania stravy a v mesiaci december bol ukončený prechod na nový nemocničný informačný systém.

Nemocnica v rámci investičnej obnovy zakúpila zdravotnú techniku pre všetky oddelenia ako napríklad: trakčný stôl, dávkovač plynových injekcií, prístroj Rebox - prístroj na liečbu akútnej a chronické bolesti, odsávačky, defibrilátor, uroflowmeter, pulzné oxymetre a germicídne žiariče.  V minulom roku nemocnica zvýšila celkovú hodnotu tak hmotného, ako aj nehmotného majetku o 250 tis. eur.

Chýbajú lekári aj sestričky

Jedným z najdôležitejších faktorov úspechu každého zdravotníckeho zariadenia sú jeho ľudské zdroje. Dôležité sú nielen odborná kvalifikácia a oddanosť práci, ale aj súlad medzi počtom a povahou pracovných miest tak, aby v každom okamihu požiadavkám pracovného miesta maximálne zodpovedali pracovné schopnosti pracovníka. Vedenie nemocnice si je týchto skutočností dobre vedomé, a preto vyvíja úsilie k optimalizácii a racionalizácii organizačnej štruktúry a stavu zamestnancov nemocnice vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aj na základe dohodnutých výkonov so zdravotnými poisťovňami.

Napriek najlepšej snahe manažmentu nemocnice optimalizovať stav zamestnancov nemocnice sa tento cieľ nepodarilo vždy úplne naplniť. Problematickým je predovšetkým nábor lekárov vybraných odborností. Príkladom sú dlhodobo neobsadené pozície lekárov pre odborné ambulancie (ortopedická, očná, kožná, ORL, gastroenterologická). Určite by bolo veľkým pozitívom zamestnanie ešte minimálneho jedného lekára na chirurgickú ambulanciu.  Personálna politika je dlhodobo sťažená nezáujmom absolventov o zamestnanie v Nemocnici AGEL Handlová, a to ako z radov lekárov, tak aj z radov sestier, ktorých nedostatok sme pociťovali počas celého roka, predovšetkým na oddelení dlhodobo chorých. Vzhľadom k uvedenému námestníčky nemocnice, okrem iných, prezentovali naše zariadenie aj na stredných a vysokých zdravotníckych školách pri osobných návštevách.

Výzvy pre rok 2023

Rok 2023 nám otvára nové výzvy. Nemocnica AGEL Handlová má ambíciu stať sa špičkovým pracoviskom v oblasti cievnej chirurgie. Už v súčasnosti je pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti vyhľadávané pacientami z celého Slovenska, a preto sa pôsobenie ambulancie cievnej chirurgie rozšírilo do ďalšieho regiónu, vybudovaním ambulancie cievnej chirurgie v Banskej Štiavnici za účelom získania nových pacientov. Dôvodom bola aj ťažšia dostupnosť obyvateľov daného regiónu do Nemocnice v Handlovej a taktiež vysoká pravdepodobnosť získania nových pacientov aj z okolitých okresov Žarnovica, Krupina, Zvolen, Levice a Nová Baňa.

Cieľom naďalej zostáva aj otvorenie ortopedickej ambulancie a perspektívne aj ambulancie všeobecného lekára. Uvedené však je možné až pri zabezpečení potrebného personálneho obsadenia jednotlivých ambulancií ako lekármi, tak sestrami. V súvislosti s otvorením špecializovanej ambulancie v odbore pneumológia a ftizeológia  je cieľom nemocnice v budúcich rokoch vytvorenie ambulantného diagnostického centra pľúcnych ochorení.  V roku 2023 plánujeme doplnenie prístrojovej techniky o malý prenosný USG prístroj s dopplerom. Ambulancia bude vykonávať pleurálne punkcie,  drenáže hrudníka a biopsie.

Pre ďalšie obdobie chceme pri ambulancii zriadiť  Centrum endoskopickej  diagnostiky – ambulantne  budú realizované fibrobronchoskopické vyšetrenie s odberom cytologického a bioptického materiálu event. bronchoalveolárne laváže . S určením Nemocnice AGEL Handlová ako excelentného centra pre poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti pre nemocnice Klastra STRED spoločnosti AGEL SK je potrebné vybudovať lôžkové rehabilitačné oddelenie, ako aj zabezpečiť rekonštrukciu existujúcej kotolne. Vzhľadom k uvedenému je pripravená a Predstavenstvom a DR spoločnosti AGEL schválená investícia s rozpočtom viac než 900 tis. eur.

Optimalizácia siete nemocníc

Rok 2023 bude aj rokom, kedy sa začína implementovať optimalizácia siete nemocníc, ktorá neobíde ani našu nemocnicu. V súčasnosti zverejnený zoznam obsahuje minimálny počet povinných programov pre jednotlivé nemocnice, maximálny počet nepovinných a doplnkových programov a zároveň aj zoznam doplnkových programov, o ktoré jednotlivé nemocnice prejavili záujem od roku 2024. Naša nemocnica je vzhľadom k svojej doterajšej činnosti zaradená ako nemocnica I. typu s nosným programom následnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme aj v súčasnosti,  s ambíciou rozšíriť ju o poskytovanie lôžkovej rehabilitačnej činnosť.  Činnosť nemocnice reforma v roku 2023 určite neovplyvní, pre budúce roky budeme musieť svojou činnosťou presvedčiť poisťovne o svojej kvalite,  aby sme dostali zmluvu pre všetky nepovinné programy, ktorých činnosť chceme poskytovať aj naďalej.

Všetkým prajem veľa sily a šťastia

Aj naša nemocnica  počas uplynulého roka prekonávala rôzne prekážky. Boli sme sklamaní, ak sa veci nedarili tak ako sme si predstavovali, ale zároveň sme sa tešili z dokončených diel a úspechov. Dovoľte mi, aby som sa na záver vyslovila veľký obdiv, rešpekt a hlavne poďakovanie všetkým našim zdravotníckym, ale i nezdravotníckym zamestnancov, ktorí aj napriek náročnému obdobiu pracovali s veľkým odhodlaním, spolupodieľali sa na prevádzke zdravotníckeho zariadenia a všetkým tým, ktorí sa starali o našich pacientov, či už pri lôžku jednotlivých oddelení, alebo v našich ambulanciách.

Všetkým prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote, pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, rešpektujme a vážme si ľudí, rodinu, priateľov.

 

Ing. Marta Eckhardtová, MPH, riaditeľka nemocnice

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.