Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZŠ Školská je tretia najúspešnejšia v okrese

Dátum: 10.02.2023
Počet videní: 1818
ZŠ Školská je tretia najúspešnejšia v okrese

Lepšia informovanosť podľa INEKO prispeje k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku zvýši ich kvalitu.

Prehľad základných a stredných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl.

V hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja sa z handlovských škôl najlepšie umiestnila Základná škola Školská, ktorá skončila na 15 mieste, Základná škola Mierové námestie sa umiestnila na 31 mieste v kraji a Základná škola Morovnianska obsadila 84 priečku v kraji. Rebríčky škôl na portáli skoly.ineko.sk však nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Školy hodnotia od roku 2012

Projekt vznikol začiatkom roku 2012 a týka sa všetkých slovenských základných a stredných škôl. Údaje pochádzajú zo štátnych inštitúcií: Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústavu informácií a prognóz školstva, zo Štátnej školskej inšpekcie a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Jediná skupina údajov, ktorá pochádza od súkromného subjektu, sú informácie o súťažiach a testoch realizovaných spoločnosťou EXAM, do ktorých sa príslušné školy zapojili.

Komplexné porovnanie škôl

Portál www.skoly.ineko.sk ponúka široké možnosti filtrovania požadovaných výsledkov. Používateľ si môže okrem definovania ukazovateľov, ktoré sa majú zobrazovať a obdobia, za ktoré sa majú zobrazovať, vytvoriť aj rebríček škôl na základe jeho vlastných váh. Napríklad, ak kladie vyšší dôraz na kvalitnú výučbu matematiky alebo na uplatnenie absolventov po skončení strednej školy.
Po určení dôležitých ukazovateľov možno špecifikovať školy, ktoré sa majú medzi sebou porovnávať, a to na základe typu školy, okresu, v kto
rom sa nachádza alebo maximálnej vzdialenosti od Vášho bydliska / Vašej školy. Takéto nastavenia umožňujú komplexné porovnávanie škôl, pomocou ktorého si používateľ môže nájsť školu najviac vyhovujúcu jeho potrebám.

Zapojte sa do hodnotenia škôl

Hodnotiť školy môžu aj návštevníci portálu www.skoly.ineko.sk. Rodičia žiakov môžu školy hodnotiť na jednoduchej škále 1 až 5 hviezdičiek. Pomôžu tak vytvoriť čo najširšie hodnotenie práve tých aspektov škôl, ktoré nie je možné až tak dobre opísať merateľnými ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli. Hodnotiť možno nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl:
• kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva),
• prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní),
• stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie),
• prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.