Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o prerušení územného konania a výzva - HBP

SÚBOR
Dátum: 08.02.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 405
Oznámenie o prerušení územného konania a výzva - HBP

SO 103 Prepojenie hlavnej rozvodne baňa Cígeľ s hlavnou rozvodňou baňa Handlová

Prvý dokument: Výzva

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 103 Prepojenie hlavnej rozvodne baňa Cígeľ s hlavnou rozvodňou baňa Handlová“ na pozemkoch v katastrálnom území Prievidza, Veľká Lehôtka a Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V podanom návrhu sú nedostatky:
V návrhu chýbajú náležitosti predpísané v § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a to:

  • Stanovisko SSD, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
    ( § 3 ods. 1 písm. d/ citovanej vyhlášky

V zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vás stavebný úrad vyzýva, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy doplnením podania odstránili uvedené nedostatky. Lehota bude zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doplnenie podá na stavebnom úrade alebo ak sa doplnenie adresované stavebnému úradu odovzdá na poštovú prepravu.

 

Druhý dokument: Prerušenie

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad  k vydaniu rozhodnutia v územnom konaní v návrhu navrhovateľa: Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., adresa: 971 01 Prievidza, Ul. Matice Slovenskej 10 (ďalej len „navrhovateľ“) o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 103 Prepojenie hlavnej rozvodne baňa Cígeľ s hlavnou rozvodňou baňa Handlová“ na pozemkoch v katastrálnom území Prievidza, Veľká Lehôtka a Handlová, zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie prerušuje do doplnenia návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby o chýbajúce náležitosti a to:

  • Stanovisko SSD, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8

podľa výzvy stavebného úradu č.j. SÚ 2022/3115/2290/2023/894-3 zo dňa 30.01.2023, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t.zn. do 60 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - R, prerušenie ÚK, HBP, výzva Veľkosť: 282.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2023
Handlová - R, prerušenie ÚK, HBP Veľkosť: 343.7 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.