Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Riaditeľka Jazmínu: Mnohí ľudia si nevedia predstaviť, čo naša práca obnáša

Dátum: 28.01.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1639
Riaditeľka Jazmínu: Mnohí ľudia si nevedia predstaviť, čo naša práca obnáša

Iba vypísať členstvá v odborných asociáciách, radách a komisiách v ktorých Viera Mrázová, riaditeľka neziskovej organizácie Jazmín zasadá, by zabralo niekoľko riadkov. Keby sme k tomu pridali certifikáty a zoznam absolvovaných odborných školení, ubrali by sme veľa z priestoru na rozhovor. V roku 2022 bola Viera Mrázová nominovaná na Národnú cenu starostlivosti Dobré srdce.

Ako ste sa dostali k sociálnej práci?

Po maturite som pracovala v ČSAD a na personálnom oddelení som mala na starosti sociálnu starostlivosť o zamestnancov. Kdesi tam má u mňa práca s ľuďmi korene. Potom som pracovala aj na iných pozíciách, ako vedúca správy podniku, ale tá sociálna starostlivosť mi ostala. Chcela som na sebe pracovať, preto som začala externe formou bakalárskeho štúdia andragogiku a neskôr magistersky sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sociálna práca vtedy ešte len vznikala, ale aj andragogika, aj sociálna pedagogika boli zamerané na sociálnu prácu s ľuďmi. Počas štúdia bol zverejnený inzerát na výberové konanie na post riaditeľa neziskovej organizácie Jazmín. Vybrali inú kandidátku, ale tá po pár dňoch odstúpila a tak oslovili mňa. Ponuku som prijala, bolo to 19. januára 2005 a odvtedy pracujem v Jazmíne. Nedávno som dokončila aj MBA štúdium zamerané na riadenie sociálnych služieb.

 

Ako sa odvtedy zariadenie zmenilo?

Jazmín odvtedy prešiel veľkým vývojom. Mali sme budovu na Partizánskej, kde boli jednotlivci, zväčša muži. Potom pribudla budova na ulici Ferka Nádažyho, kde boli väčšinou mamičky s deťmi alebo samotné ženy. Vďaka získanej dotácii z Ministerstva práce sme mohli zrekonštruovať v troch etapách budovu na ulici Partizánska. Z tohto dôvodu sme všetkých klientov presťahovali do budovy na ulici Ferka Nádaždyho. Zvykli sme si a muži tu ostali aj po rekonštrukcii druhej budovy. Teraz sú na prvom poschodí muži, na druhom ženy a matky s deťmi. V budove na Partizánskej (humanitné centrum – po našom HC)sú klienti, ktorí sa adaptovali, obnovili si svoje sociálne zručnosti a dokážu fungovať bez 24 hodinového dozoru a pripravujú sa na odchod zo zariadenia a nový život bez asistencie. Kvôli jednoduchšej evidencii sme zariadenie núdzového bývania, bývalú Dorku, sme preklasifikovali na útulok a teraz máme útulok rozdelený na útulok pre jednotlivcov a útulok pre rodiny alebo osamelé matky s deťmi. Čo sa týka legislatívy je to jednoduchšie a máme širšie pole pôsobnosti pri pomoci ľuďom v núdzi alebo žijúcich v nevhodných podmienkach.

 

Zmenili sa za tie roky aj klienti Jazmínu?

Zloženie klientov sa od roku 2005 veľmi zmenilo. Na začiatku sme mali viac jednotlivcov, väčšinou to boli ľudia v produktívnom veku, ktorí nezvládli zmenenú životnú situáciu, stratu práce a alkohol zapríčinil rozpad rodiny a stratili bývanie. S touto skupinou sa pracovalo ľahšie, lebo keď boli motivovaní, dokázali sa naštartovať a urobiť krok vpred. Postupne odchádzali za prácou. Potom bolo obdobie, kedy sme mali veľa mamičiek v krízovej životnej situácii. Táto budova bola plná mám a detí. Teraz je to tak pol na pol. Ale populácia ktorá potrebuje pomoc nám zostarla. O pomoc sa uchádzajú aj ľudia tesne pred dôchodkom alebo v dôchodkovom veku a v drvivej väčšine prípadov sú to ľudia, ktorí majú nízky dôchodok a nezvládli platiť bývanie alebo naleteli podvodníkom, nechali sa oklamať a prišli o peniaze. Mali by byť umiestnení v inom zariadení, ale mnohí žili istý čas na ulici, sú svojskí a do klasického zariadenia pre seniorov sa nehodia. Tak sme my aj naši klienti v patovej situácii a je problém pomôcť im a posunúť ich ďalej.   

 

Môžu vás klienti osloviť priamo, alebo to musia urobiť úrady?

Ľudia, ktorí sa ocitli v krízovej situácii môžu pokojne prísť priamo k nám.. Zistíme čo potrebujú a ďalej to konzultujeme s príslušnými úradmi. Dlhodobo aktívne spolupracujeme so sociálnym oddelením mestského úradu a oddelením sociálnoprávnej ochrany a kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nás žiadajú o spoluprácu a umiestnenie rodín v núdzi.

 

Koľko máte klientov?

V roku 2022 sme pomohli 78 ľuďom v núdzi, z toho ôsmym mamám, jednému otcovi a dvadsiatim deťom, ďalej jednotlivcom - 29 mužom a 20 ženám. Šesť našich klientov pracuje, štyria klienti sú evidovaní na úrade práce a ostatní sú zdravotne postihnutí a poberajú invalidný alebo starobný dôchodok. Minulý rok naši klienti uhradili dlhy za komunálny odpad vo výške 1 932 eur a dlhy Mestskému bytovému podniku vo výške 1 059 eur.

 

Čo presne znamená termín sociálna služba krízovej intervencie?

Sociálna služba krízovej intervencie znamená, že my sme orientovaní na pomoc ľuďom v núdzi. Teda tým, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii, stratili svoje bývanie alebo boli vystavení násiliu, týraniu. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ubytovanie,  pomoc, sprevádzame klientov po lekároch, po úradoch. Neposkytujeme služby podmienené odkázanosťou, na to sú práve zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti.  

 

Aký bol pre Jazmín rok 2022?

Napriek tomu, že to bol ťažký rok, podarilo sa nám zapojiť sa do viacerých grantových výziev viacerých nadácií a vďaka tomu sme mohli skrášliť areál, vďaka grantu od Trenčianskeho samosprávneho kraja sme kúpili nové matrace do postelí, ktoré vyradilo seniorcentrum. Vďaka ďalšiemu projektu Nadácie Volkswagen sme mohli kúpiť skrine a nočné stolíky. Postupne sa nám darí napĺňať naše predstavy a tak meníme starý darovaný nábytok, ktorý už doslúžil nielen našim darcom, ale aj klientom Jazmínu. V čase núdze nám práve tieto dary veľmi pomohli, ale  aj my chceme napredovať na usporiadaný život v peknom prostredí, tak aby dokázali žiť v čistom, peknom prostredí a nezničili nábytok či veci potrebné k bežnému životu. Aj výskumy dokazujú, že ak ľudia bývajú v zničenom interiéri, znečistenom prostredí, tak sa tak aj správajú, kdežto čisté nové prostredie pôsobí na človeka pozitívne a postupne sa naučí udržiavať a chrániť si svoje pekné okolie. Aj my chceme skvalitňovať prostredie, v ktorom žijú naši klienti a zároveň sa usilujeme, aby naše sociálne služby krízovej intervencie mali vyššiu úroveň a kvalitu. Najdôležitejšia je však sociálna práca s cieľom posúvať ľudí, aby sa dokázali zaradiť späť do bežného života.

V roku 2022 sme celkovo získali z dotácií, grantov a 2% z dane úctyhodných 48 229 eur. Druhou stranou mince je udržanie prevádzky zariadenia aj napriek nedostatku financií, lebo všetky granty sú na niečo nové, ale my potrebujeme peniaze aj na bežnú prevádzku. Všetkých sa nás dotýka energetická kríza, rovnako aj my bojujeme, aby sme mali dostatok financií na prežitie. To je teraz veľmi zložité, lebo ceny rastú závratnou výškou. Len zálohové platby za elektrinu v našich budovách narástli o 15 000 eur. Na jednej strane sa tešíme, že sa nám sponzorsky podarilo vymeniť nábytok, kúpiť nové matrace, plachty,  kúpiť auto a získať pec na pevné palivo, ale na druhej strane sú pred nami výzvy, ako ustáť obrovský nárast cien energií, potravín a podobne.

 

S čím vstupujete do roku 2023?

Naša vízia na rok 2023 je hlavne ustáť nárast energií, hlavným cieľom okrem kvalitných sociálnych služieb krízovej intervencie je  nezaťažovanie mestského rozpočtu, ďalej oprava kanalizácie a v rámci mimorozpočtových zdrojov pokračovať v obnove areálu i budovy.

Vízia v horizonte 5 až 10 rokov je v spolupráci s mestom Handlová získať financie na rekonštrukciu objektu s bytmi na Pekárskej ulici a zaregistrovať tam novú sociálnu službu - domov na polceste resp. zariadenie podporovaného bývania, kde by sa mohli posúvať nielen klienti Jazmínu, pričom by mali k dispozícii sociálneho pracovníka a spoločenskú miestnosť na stretávanie sa v komunite. Najdôležitejšie však bude ustáť nárast cien energií a účinne posúvať klientov do života.

 

Koľko ľudí v Jazmíne pracuje?

Máme 11 zamestnancov, z toho štyria sú vrátnici v nepretržitej prevádzke, piaty ich strieda počas čerpania dovolenky resp. počas práceneschopnosti a zároveň vykonáva aj údržbu, pani kuchárku máme na  pol úväzku a potom máme jednu administratívnu pracovníčku, práci s klientami sa venuje sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie, inštruktorka rozvoja pracovných zručností a napokon som tu ja. Mnohí ľudia si nevedia predstaviť, čo naša práca obnáša. Mnohí z našich klientov stratili sociálne aj hygienické návyky, preto máme vypracovaný rozpis prania, sprchovania, klienti si sami upratujú   tzv. rajóny. Starajú sa o areál a pod patronátom máme aj pamätník baníkom, ktorý na úctu baníkom upratujú a udržiavajú v čistote. Denne riešime problémy typu kto komu čo zjedol, vzal, kto sa nesprchoval, keď sa mal, kto kedy pral, kto kedy prezliekal posteľné prádlo, kontrolujeme klientov a musíme ich hnať k hygiene a zároveň ich učiť, aby neplytvali vodou a energiami. Nie je to tak, akoby sa mohlo zdať, že iba postávajú a fajčia, lebo denne vykonávajú množstvo činností, ktoré navonok nevidno a pre nás je to komplexná, mravčia a každodenná práca.

Význam Jazmínu pre mesto Handlová vidím najmä v tom, že sme „stiahli“ ľudí bez domova z ulíc k nám do zariadenia. Ostalo už len pár ľudí niekde po chatkách, ktorí sa vyslovene nechcú prispôsobiť. Ostatných máme tu, pracujeme s nimi a obyvatelia mesta majú lepšie prostredie, nikto ich neotravuje a nepýta drobné. Nebyť nás, väčšina našich klientov by znečisťovala verejné priestranstvá a obťažovali by obyvateľov mesta pri obchodoch, čakárňach a vestibuloch verejných budov.

 

Ako na vašu prácu reaguje verejnosť?

Rovnako ako v spoločnosti, aj my bojujeme s predsudkami, lebo ľudia poznajú jednotlivých klientov, poznajú ich rodiny a veľa razy ich nespravodlivo onálepkujú. Naši klienti potrebujú nie odsúdenie, ale podanie pomocnej ruky a v tomto nám prekvapivo viac pomôžu cudzí. Napríklad pred Víanocami sa spojili Handlovčania, ktorí odišli bývať do Bratislavy a nakúpili klientom darčeky pod stromček. Pomohla nám aj charita, rôzne firmy, ktoré sa vzdali časti svojho sociálneho fondu a darovali ho našim klientom, deti zo ZŠ v Nedožeroch-Brezanoch svoje výrobky predávali na vianočných trhoch a za utŕžené peniaze kúpili darčeky našim klientom, rovnako nám pomohli aj zo SOŠ v Handlovej. Pekné chvíle sú, keď vidíme úsmev na tvári klienta, rozžiarené detské očká alebo radosť darcu, vtedy si poviem, že stojí za to, robiť túto prácu.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.