Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania

SÚBOR
Dátum: 25.01.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 736
Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania

Zateplenie fasády domu - Údernícka 47

Žiadatelia: Vlastníci bytového domu Údernícka 47 Handlová, v zastúpení Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová, s.r.o., adresa : 972 51 Handlová, Pekárska 16 požiadali dňa 05.01.2023 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Zateplenie fasády bytového domu Údernícka 47, Handlová “ bytového domu č. súp. 328 na pozemku parc.č. 1935 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Projektová dokumentácia stavby rieši zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny v hr. 160mm, ostenie 140mm, a povrchovou úpravou silikónovou omietkou, zateplenie stropu v podkroví , zateplenie stropu v suteréne, úprava interiérových spoločných chodbových priestorov, výmena okien v podkroví, výmena vstupných dverí do bytového domu, nový okapový chodník, oprava vstupných schodísk z oboch strán objektu, nový prístupový chodník z miestnej komunikácie, oprava vonkajšej dažďovej kanalizácie.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu - do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenom termíne na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, prízemie, č. dverí 10, (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v danej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.


Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania vrejnou vyhláškou Údernícka 47 Veľkosť: 179.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.