Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jediné mestské noviny Handlovský hlas sa menia na trojtýždenník

Dátum: 17.01.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1590
Jediné mestské noviny Handlovský hlas sa menia na trojtýždenník

Systém distribúcie sa nemení.

Prvé číslo mestských novín ste mohli čítať 15. mája 2019. Bola to nová výzva pre celé oddelenie komunikácie na mestskom úrade. Vytvoriť noviny od prvej po poslednú stránku, doplniť ju fotografia­mi, zalomiť a distribuovať ju medzi vás, našich čitateľov, znamenalo pre nás veľa nových postupov, vrátane vybavenia všetkých povinností vydavateľa.

V roku 2023 vstupujú noviny do piateho roka svojho života a neobišli ich zmeny. Do decembra 2022 sa tlačili noviny v nákla­de 6 700 kusov ako dvojtýždenník (24 čí­siel ročne). Od januára 2023 periodikum vychádza v intervale každé tri týždne (17 vydaní za rok) a náklad novín je 6500 ks. Dôvodom je šetrenie peňazí, ako i po­stupné napĺňanie vízie mesta – znižovať envirozáťaž. Znížením periodicity mesto ušetrí takmer 4000 eur. Meniť sa nebude systém distribúcie novín a nové vydania budú vždy k dispozícii na tradičných dis­tribučných miestach.

Naše presvedčenie, že noviny by mali ísť do každej domácnosti, čo sme v začiatku jeho existencie z úrovne mesta napĺňali, zmarila korona, kedy nastalo zrušenie distribúcie tlačovín našim dodávateľom a niekoľkonásobné zvýšenie cien poš­tových služieb. V počiatku sme sa ob­rátili na dobrovoľníkov, ktorým sme do dnešného dňa vďační, že vám noviny do schránok vkladali až sme postupne prešli na distribučné miesta, kde si výtlačok pre seba, a častokrát aj pre celý obytný dom, viete zobrať pred MsÚ, v potravinách COOP Jednota, v novinových stánkoch a vďaka ústretovosti tiež iných podnika­teľských subjektov v niektorých ďalších prevádzkach v meste.

Za obdobie, kedy sme pre vás noviny pripravoval, sme popísali tisícku strán, vyhľadali alebo urobili stovky fotografií. Neprestali sme napĺňať cieľ mestských novín, informovať pravdivo, overene a pravidelne o všetkom, čo si oči čitateľa majú prečítať a čo by občania mesta mali o svojom meste vedieť.

Zmenou periodicity vydávania na jednej strane prichádzame o tak vzácny týždeň, ktorý vo svete rýchlej komunikácie nes­mierne chýba, no na druhej strane bude našou snahou posilniť iné formy komuni­kácie, ktoré do dnešného informačného sveta patria.

Mesto komunikuje online na svojom pro­file @MestoHandova – jediný oficiálny fejsbúkový profil mesta, denne aktualizujeme webové sídlo www.handlova.sk, kde si môžete pohodlne nastaviť notifi­káciu na novinky a v neposlednom rade veľmi proaktívne informujúcu aplikáciu Handlová. Tú si môžete zadarmo stiahnuť do svojich mobilov. Nemôžem obísť vy­sielanie našej Regionálnej televízie Prie­vidza, ktorá v tomto roku prejde zmenou vo vysielacej štruktúre a názve. Možno sa už tento rok stretneme spolu pri počúva­ní handlovského podkastu.

Ďakujem všetkým dopisovateľom z našich škôl a mestských organizácií, športových klubov, vám obyvateľom, ktorí nám prinášate typy na pekné témy, nášmu hlavnému redaktorovi Silverovi Jurtinusovi a Vande Matiaškovej, ktorí nepretržite na novinách pracujú, Ivete Ondrušek za jej pomoc pri korektúrach. Poďakovanie patrí mnohým, ktorí nám držia palce a prečítajú si noviny v elektro­nickej podobe na našom webovom sídle doslova z celého sveta ako i vám, ktorí si pri káve otvoríte osem alebo dvanásť strán a prečítate ich od prvej po posled­nú stranu.

Nevieme predpokladať, ako sa bude vy­víjať ekonomika miest a obcí, tento rok si však určite vaše noviny budete môcť prečítať aj v tlačenej podobe. Naďalej po­núkame našim obyvateľom spoločenskú rubriku zdarma (spomienky a poďakova­nia), ako ja riadkovú inzerciu. Cenník pla­tenej inzercie sme nemenili.

Milí čitatelia, prajem nám všetkým veľa milých slov, pekné vety a komunikácia nech nás teší. Ak nám občas škriatok vymení písmenká, buďme k sebe zhovieva­ví. Veď jedno číslo Handlovského hlasu ma tisícky slov.

Jana Paulínyová, šéfredaktorka Handlovského hlasu

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.