Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všetci handlovskí pedagógovia sa vzdelávajú, aby ovládali problematiku násilia medzi deťmi

Dátum: 28.12.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1225
Všetci handlovskí pedagógovia sa vzdelávajú, aby ovládali problematiku násilia medzi deťmi

Samospráva získala dotáciu 4 929 eur od Úrad vlády SR na projekt „Buď dobrý kamarát, šikanu nikto nemá rád.“

Projekt predstavuje problematiku šikany deťom, učiteľom a v rámci projektu vznikne aj video pre rodičov. Deťom sa bude venovať preventistka mestskej polície, Lucia Chudá a všetkých pedagógov škôl zriaďovaných mestom vyškolí Peter Lengyel.

Čo je Vašou úlohou v projekte?
Jedným z cieľov projektu je vyškolenie všetkých učiteľov a odborných zamestnancov v školách zriaďovaných mestom Handlová. Snažím sa učiteľom čo najviac priblížiť mechanizmus, ako šikanovanie vzniká, aké sú tam súvislosti, ako vyzerajú jednotlivé prejavy šikanovania, zárodky šikany, čo s kolektívom robiť, keď je tam podozrenie na šikanu a s ktorými inštitúciami ďalej spolupracovať. Všetci handlovskí učitelia teda prídu s problematikou násilia medzi deťmi do kontaktu.

Aká je situácia ohľadom šikany na Slovensku?
Spoločenská situácia v našej polarizovanej spoločnosti je nepriateľská voči inakosti a často víťazí agresia, ktorú veľa ľudí obdivuje. Pocit, že ja som viac ako druhý, je zárodkom šikanovania. Dopyt po ľuďoch, ktorí sa venujú prevencii a systémovým riešeniam, je čoraz väčší. Už nestačí povedať deťom o jednotlivých nástrahách internetu, alebo o šikanovaní, ale oveľa dôležitejšie je hovoriť s rodičmi, s úradmi, so školami, s pedagógmi s odbornými zamestnancami, lebo riešenie nie je v rukách samotných detí, ale v aktívnom vytváraní politík a prístupov, aby tie inštitúcie ťahali za jeden koniec. Aby to nebolo tak, že škola ohlási problém štátnemu orgánu a nedostane odpoveď alebo im je odporučené, nech si to vyriešia sami. Ide o to, aby tie organizácie spolupracovali, aby robili koordinačné stretnutia, aby sa o tých systémových riešeniach spolu bavili a nachádzali riešenia.

Čo môže urobiť škola?
Školy, ktoré majú odborných zamestnancov, inkluzívne tímy alebo školské podporné tímy, ktoré pomáhajú deťom prekonať ťažšie obdobia, majú aj oveľa lepšie výsledky, ak aktívne podporujú deti. Existuje nepísaná rovnica, že dieťa, ktoré je úspešné vo vzdelávaní a v osobnom živote, je potom úspešné aj v budúcnosti. Ak je dieťa v škole neúspešné, nemá sa od čoho odraziť a hľadá únik práve v sociálno-patologických javoch - v šikane, v závislostiach, sebapoškodzovaní... Najhlavnejšou snahou školy by okrem vzdelávania preto malo byť vytvorenie podmienok deťom, aby boli úspešné v tom, v čom sú dobré.

Ako školenia učiteľov prebiehajú?
Interaktívne. Učitelia do toho dávajú svoje poznatky a skúsenosti z konkrétnych prípadov, na ktorých si ukazujeme teóriu aj znaky negatívneho správania. Vtedy je to najlepšie, lebo takto si to učitelia vedia hneď vztiahnuť do svojej práce. Niektorí učitelia poznajú odpovede, ako takéto situácie riešiť, ale nie je zvykom vytvárať platformy, kde si skúsenosti vymieňajú naprieč školami a inštitúciami. Niektorí nevedia, že určité riešenia sú už dávno hotové a nemusia „objavovať Ameriku“.

Aká je situácia v Handlovej?
Do problematiky zasahuje množstvo inštitúcií od štátnej polície, mests­kej polície cez mestský úrad, orgán sociálnoprávnej ochrany, Centrum poradenstva a prevencie až po rôzne ďalšie organizácie a občianske združenia. Sú mestá, kde je spolupráca medzi inštitúciami lepšia, inde je horšia. Úroveň tejto spolupráce so štátnymi inštitúciami v Handlovej by podľa slov pedagógov mohla byť efektívnejšia. Handlová má ale tú výhodu, že nie je ani veľmi malé ani veľmi veľké mesto. To znamená, že ak tu pár iniciatívnych ľudí začne robiť veci dobre, tak to aj bude vidieť, nestratí sa to. To je výhoda menších miest.

Školíte všetkých pedagógov, teda aj učiteľky materských škôl. Je šikana už aj v materských školách?
V materskej škole ešte nie je násilie medzi deťmi na úrovni premyslenej šikany. Na druhej strane však už v materskej škole badať, že niektoré deti majú rôzne manipulatívne sklony, robia z iných detí poslíčkov alebo sa správajú nadradene. V materských školách majú niektoré deti také nevhodné vzorce správania, že aj v tomto veku už badať, že sú buď potenciálni agresori alebo potenciálne obete šikanovania. Existujú rôzne hry a aktivity, ktoré môžu pomôcť deťom zvládnuť tieto situácie. V materskej škole sa tiež už ukazujú náznaky porúch správania, prípadne výrazne negatívne vzorce z rodiny a vtedy je dôležité, aby pedagógovia zasiahli včas a nedovolili, aby sa to rozvinulo. Pri odstraňovaní problému je rozdiel, keď dieťa vníma negatívne vzorce správania 3 roky alebo 13 rokov.

Mgr. Peter Lengyel, PhD. bol prvým škols­kým sociálnym pracovníkom v SR na štátnej základnej škole. V regionálnom školstve zotrval do roku 2016. Popri tom vyučoval predmet sociálna práca v školách na VŠ sv. Alžbety a Trnavskej univerzite, pôsobil tiež ako regionálny redaktor v printovom periodiku. Od roku 2016 realizuje v spoločnosti EDUSMILE s.r.o. cestovateľské vzdelávacie programy pre žiakov, venuje sa vzdelávaniu učiteľov a prevencii šikanovania, kyberšikany a syndrómu CAN. Pôsobil tiež ako koordinátor ochrany detí pred násilím. V súčasnosti pokračuje vo vzdelávacích a preventívnych aktivitách. Je členom niekoľkých expertných skupín v oblastí sociálnych vecí a školstva. Je certifikovaným lektorom vzdelávania metódy ACCELIUM.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.