Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Od januára zabezpečia MHD autobusy HATER HANDLOVÁ

Dátum: 15.12.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 4238
Od januára zabezpečia MHD autobusy HATER HANDLOVÁ

Pre cestujúcich sa nič nemení. Ostáva zachovaných 97% spojov aj dopravné karty doterajšieho dopravcu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer zabezpečenia mestskej hro­madnej dopravy (MHD) na území mesta Handlová od 1. januára 2023 do 31. 12. 2023 priamym zadaním spoločnosti HATER – HANDLOVÁ for­mou koncesnej zmluvy. Poslanci tiež schválili cestovný poriadok pre rok 2023 a cenník.

Medzi mestom Handlová a spoloč­nosťou SAD Prievidza bola dňa 18. 12. 2012 uzatvorená zmluva o mest­skej hromadnej doprave. Uzatvorená bola na dobu určitú do 31. 12. 2022. Ako poukázala primátorka mesta, ďal­šie predĺženie tejto zmluvy by bolo v rozpore so zákonom o verejnom ob­starávaní. Mesto sa podľa primátorky namiesto súťaže rozhodlo vyskúšať zabezpečovať túto službu pre obyva­teľov mesta prostredníctvom vlastnej obchodnej spoločnosti. Umožňuje to nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Predpokla­daný objem dopravných výkonov je 200 000 km za rok, výška odplaty je stanovená na 299 926,79 eur.

Mestskú hromadnú dopravu je potrebné spopularizovať

MHD bude premávať na území mes­ta v súlade s existujúcim cestovným poriadkom. Zámerom mesta v pr­vých mesiacoch je zozbierať čo naj­väčší počet údajov o počte cestujú­cich, počte kilometrov, vyťaženosti jednotlivých liniek a o relevantnosti cestovných poriadkov a následným vyhodnotením zozbieraných údajov optimalizovať výkony verejnej dopra­vy. Zrušené boli iba linky, ktoré boli podľa konateľa HATER HANDLOVÁ, Vladimíra Boráka, dlhodobo nevyu­žívané.

Podľa primátorky mesto nikdy ne­uvažovalo o zrušení MHD, naopak, bude sa snažiť o jej popularizáciu. „V priebehu rokov poklesol počet pre­pravených osôb zo 400 000 ročne na zhruba 200 000 ročne. Popularizovať MHD v meste je potrebné z viacerých dôvodov. Väčšia využívanosť MHD odľahčí dopravu v meste, aby nebolo nutné budovať ďalšie parkovacie plo­chy v centre mesta, ale aj zníži emisie a zaťaženosť životného prostredia.“ Naopak, podľa primátorky MHD môže zvýšiť bezpečnosť dopravy a zámerom mesta je podľa jej slov aj vylepšiť žiacke linky.

Premávať budú tri autobusy, štvrtý bude záložný. „Momentálne nám to vychádza na štyroch šoférov, ktorí sa budú striedať a jeden pán je dispečer a zároveň šofér, takže bude môcť re­agovať, ak niekto vypadne,“ povedal Vladimír Borák.

Cenník sa nemení

Cenník bol zachovaný tak, ako pla­til doteraz, platiť budú naďalej aj dopravné karty SAD Prievidza. Tie prevádzkuje spoločnosť Transdata. „Chceme, aby cestujúci mohli vy­užívať dopravné karty, ktoré majú zakúpené, či už na prímestskú alebo mestskú dopravu v Prievidzi. Chceme, aby ju mohli využívať aj v Handlovej.“ Samostatnú dopravnú kanceláriu HATER HANDLOVÁ otvárať nebude, cestujúci si budú môcť cestovné kar­ty kúpiť v sídle spoločnosti na ulici Potočná 20.

Cestovné lístky zakúpené u vodiča v hotovosti:

  • plný občiansky cestovný lístok 0,50 €
  • deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov 0,25 €
  • osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S 0,20 €
  • sprievodca ŤZP-S 0,20 €
  • starobný dôchodca nad 60 rokov veku a invalidný dôchodca 0,25 €

*Dopravné karty SAD Prievidza

Dopravné karty vydané spoločnosťou SAD Prievidza a.s. môžu cestujúci aj naďalej využívať v prímestských autobusoch.

*Časové cestovné lístky SAD Prievidza

Cestujúci, ktorý si zakúpili časový cestovný lístok na MHD Handlová s platnosťou až do roka 2023, môžu v informačnej kancelárii v Prievidzi na autobusovej stanici požiadať o vrátenie neprecestovanej časti časového cestovného lístka.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel.č. 542 67 77

* Zdroj: SAD Prievidza 

Cestovné poriadky

nájdete na webe mesta v sekcii Pre obyvateľov - Cestovné poriadky MHD alebo v rýchlom odkliku na hlavnej stránke 

mhd_handlova

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.