Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výročné ceny mesta za rok 2022 si prevzalo sedem laureátov

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 29.11.2022
Počet videní: 2024
Výročné ceny mesta za rok 2022 si prevzalo sedem laureátov

Titul "Čestný občan" získal Ing. Igor Reiff

Výročné ceny mesta sú udeľované na základe schválenia poslaneckým zborom mesta, v kategórii cena primátora rozhoduje štatutár. Od roku 2006 do roku 2022 bolo spolu udelených 183 výročných cien mesta. Za rok 2022 si výročné ceny prevzalo 6 výnimočných osobností Handlovej a jeden kolektív. Ich výnimočnosť spočíva v ľudskosti, tvorivosti, sile a rozvážnosti. Slávnostný galaprogram sa konal 25. novembra s umeleckými vystúpeniami ZUŠ Handlová.

 

ThLc. Peter Repa

Za významný prínos k obnove národnej kultúrnej pamiatky, Kostola sv. Kataríny a všestrannú pomoc mestu Handlová.

Stopa farára Petra Repu zostane v Handlovej navždy. S jeho príchodom v roku 2015 prišla do Handlovej cirkev hodná 21. storočia. Čistá viera a otvorenosť pre všetkých veriacich, pochybujúcich i neveriacich.

Srdcia Handlovčanov si získal, keď sa pustil do rekonštrukcie kostolnej veže. Z farára sa stal zo dňa na deň manažér a stavebník. A ľudia sa spojili a snažili sa pomôcť, ako mohli.

Peter Repa otvoril dvere kostola dokorán aj pre kultúru. Aj vďaka nemu sme v kostole sv. Kataríny zažili veľa pekných koncertov. Sima Marthausová, Janais, Kapucíni, rôzne spevácke zbory, vážna hudba.

Peter Repa sa s Handlovčanmi preštrikoval aj cez ťažké pandemické obdobie. Aj napriek zatvorenému kostolu a zákazu bohoslužieb, bol ľuďom nablízku. Bez váhania sa zapojil do iniciatívy Sociálneho oddelenia mesta Handlová pri zriaďovaní linky dôvery, na ktorej boli k dispozícii kňazi aj psychológ.  Výrazne pomohol aj pri usporiadaní vzťahov cirkvi a mesta v oblasti HANDparku. 

Peter Repa nikdy ľudí nedelil na veriacich a neveriacich. Ku všetkým z nás pristupoval s otvoreným srdcom.

V júni tohto roku Petrova služba v Handlovej skončila. Povinnosti ho povolali do rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva v Teranoch neďaleko Dudiniec.

 

Miroslav Kubička

Za ľudský a profesionálny prístup pri zmierňovaní následkov mimoriadnej situácie spôsobenej požiarom bytového domu zo 16. júna 2022.

Požiar, ku ktorému došlo v noci na 16. júna 2022 v Handlovej, si vyžiadal štyri obete na životoch, zranenia utrpelo ďalších päť ľudí a spôsobil státisícové škody na majetku obyvateľov.

Obrovská tragédia si vyžadovala enormné úsilie na zvládnutie nespracovaných emócií spôsobených stratou ľudských životov a zničením domovov. Ale aj niekoho, kto racionálne vyhodnotí situáciu a pustí sa do práce. Pri všetkom tom nešťastí, mal bytový dom aj jedno veľké šťastie a tým je ich správca. Miroslav Kubička je vzorom človeka, ktorý odhliadnuc od vlastných potrieb, keďže aj on je obyvateľom tohto bytového domu, preukázal v čase požiaru i v nasledujúcich obdobiach svoje ľudské kvality - empatiu, zodpovednosť a ochotu pomáhať. Obrovské úsilie vynaložil pri koordinácii všetkých prác, revízií, poskytovaní rozhovorov, odolávajúc ľudskej únave, vždy pokojný, racionálny a maximálne slušný. Bol spojením medzi  svetom „tam vonku“, kde sme večer nachádzali pokoj svojich domovov a tam „vnútri“, kde steny izieb boli pokryté čiernymi sadzami a istý čas nebolo jasné, či sa obyvatelia do svojich domovov budú môcť ešte vrátiť.

Primátorka mesta udelila cenu s poďakovaním za korektnú a veľmi pot­rebnú spoluprácu so samosprávou mesta, odbornou i laickou verejnosťou a považuje Miroslava Kubičku za vzor ľudskosti, ktorá je v dnešnej dobe tak veľmi potrebná.

 

Lucia Chudá

Za organizáciu letného tábora pre rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením HendiCamp.

Lucia Chudá je súčasťou kolektívu Mestskej polície mesta Handlová od roku 2017 a odvlani aj zástupkyňou jej náčelníka. Na handlovskom námestí stojí vďaka nej kovové srdce na vrchnáčiky pre Martinku Chrenkovú, v HendiCampe spojila srdcia dobrých ľudí a to vlastné má na pravom mieste.

Lucia Chudá získala Cenu primátorky za myšlienku, prípravu a organizáciu letného podujatia „HendiCamp“, ktorý sa konal začiatkom júla 2022. Za schopnosť nadchnúť pre túto myšlienku obyvateľov, organizácie i zástupcov podnikateľského sektora a hlavne za vytvorenie možnosti pre hendikepované detí, aby aj oni mohli zažiť letný tábor, plný zábavy a zážitkov.

Hendicamp bola jedna z najvýznamnejších a najrozsiahlejších komunitných aktivít v meste za posledné roky,  s presahom do sociálnej, kultúrnej i športovej oblasti. Vyžadoval si časovo i ľudsky náročnú prácu. A hoci Lucia zvykne vždy ďakovať všetkým, ktorí jej pomohli, my teraz ďakujeme jej. Za jej šľachetné srdce, o ktoré sa dokáže podeliť s tými, ktorí to najviac potrebujú.

 

Kolektív pedagógov a žiakov

Za vybudovanie ihriska v lokalite Banícka kolónia.

Na konci roka 2020 vznikla iniciatíva učiteľov zo Základnej školy Morovnianska cesta, pracujúcich so žiakmi z marginalizovanej rómskej komunity. Išlo o projekt svojpomocného vybudovania futbalového ihriska v Baníckej kolónii a zveľadenia jeho okolia. Práce odštartovala oprava a skrášlenie autobusovej zastávky na Ulici Jána Vallu a inštalácia bezpečnostnej kamery, ktorá tento priestor monitoruje. Pokračovalo sa na jar 2021, kedy sa vysadili stromčeky a začal sa upravovať terén. Nasledovalo niekoľko brigád, počas ktorých žiaci upratali celý priestor a vyzbierali odpadky. Spoločnosť HATER poskytla ťažkú techniku na navezenie zeminy a vyrovnanie terénu, zároveň zabetónovali železné stĺpiky a priviezli drevené palety ako základ pre budúce mantinely ihriska. Na niekoľkých brigádach učitelia a žiaci rozhŕňali zeminu, maľovali stĺpiky, naťahovali siete, aktivační pracovníci natierali palety.

Po dvoch rokoch, poznačených pandémiou, je ihrisko aj vďaka nezištnej pomoci mnohých ľudí, dokončené. Veríme, že žiaci, ktorí priložili ruky k dielu, ho budú chrániť a že bude dlho prinášať radosť deťom z Baníckej kolónie.

 

PhDr. Miroslav Holček - in memoriam

Za prínos k rozvoju stredného škols­t­­va na území mesta Handlová.

Miroslav Holček sa narodil v roku 1955 v Trnave a väčšinu svojho profesijného života sa venoval školstvu. V roku 1980 sa presťahoval do Handlovej, ktorá sa stala jeho domovom. Desať rokov pracoval v Bani Handlová na oddelení podnikovej výchovy a vzdelávania, kde organizoval kurzy, semináre a školenia. Po nežnej revolúcii, v roku 1990, sa stal riaditeľom vtedajšieho Stredného odborného učilišťa Handlová. Z jednostranne zameranej školy vytvoril najskôr Dievčenskú odbornú školu, neskôr Obchodnú akadémiu, Združenú strednú školu obchodu a služieb, až po dnešnú modernú Strednú odbornú školu. V roku 2007 odišiel pracovať  na Krajský škols­ký úrad v Trenčíne.  Od roku 2011 až do odchodu do dôchodku pracoval v Centre sociálnych služieb Bôrik v

Nitrianskom Pravne ako terapeut na sociálnom oddelení. 

Miroslav Holček bol aj občiansky aktívnym človekom. Tri volebné obdobia pracoval ako poslanec mests­kého zastupiteľstva v Handlovej. Jeho talent pre prednes využil pri významných životných udalostiach obyvateľov, počas sobášov, vítaní detí do života, či pri poslednej rozlúčke s Handlovčanmi.  Bol aj členom Handlovského baníckeho spolku.

Miroslav Holček s manželkou Jankou vychovali dve deti, syna Tomáša a dcéru Janu a tešili sa zo štyroch vnukov. Svojich blízkych navždy opustil po dlhšej chorobe, vo veku nedožitých 65 rokov 3. novembra 2020.

 

Mgr. Janka Weiszová

Za významný prínos a rozvoj vzdelávania v meste Handlová.

Janka Weiszová prežila v Základnej škole Mierové námestie 36 rokov. Najskôr ako učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky.  Vo svojom pedagogickom vzdelávaní pokračovala najskôr špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy, potom II. stupeň kvalifikačnej skúšky a funkčné inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Od novembra 2000 bola zástupkyňou riaditeľa školy a od apríla 2009 sa stala jej riaditeľkou. Škola pod jej vedením získala veľmi dobré meno. Jej žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky, nielen vo vzdelávacom procese, ale aj na celoslovenských, či medzištátnych súťažiach. Janka Weiszová bola aktívnou členkou Obecnej školskej rady mesta Handlová, podieľala na rozvoji škols­tva a s veľkým záujmom sa zapájala do mimoškolských aktivít a podujatí organizovaných mestom Handlová.  Počas svojho profesijného života preukázala všetky vlastnosti nielen dobrého pedagóga, ale aj manažéra.

V období, kedy škola prechádzala celkovou rekonštrukciou v rámci projektu  Prestavba, zateplenie a zariadenie nových učební - Základná škola Mierové námestie v rokoch 2009 až 2011, neváhala osobne dohliadať na stavebné práce a vďaka jej osobnému záujmu tiež mnohé detaily  meniť tak, aby sa škola i zvonku stala lákavou vzdelávacou inštitúciou.

 

Mesto má nového čestného občana

Ing. Igor Reiff

Za celoživotný prínos k rozvoju baníctva, publikačnú činnosť a aktivity uchovávajúce historické a banské dedičstvo mesta Handlová.

Igor Reiff celý svoj produktívny život odpracoval v Bani Handlová. Postupne zastával najzodpovednejšie riadiace funkcie. Bol jedným z iniciátorov založenia Handlovského baníckeho spolku. Od roku 2008 je držiteľom Plakety za rozvoj baníctva na hornej Nitre za celoživotný aktívny prínos pre baníctvo. V zmysle Štatútu mesta Handlová mu v roku 2009 bola udelená Cena primátora mesta a v roku 2016 Cena mesta.

Jeho životná cesta ľahká nebola. Igor Reiff bol v roku 1949 ako študent Gymnázia Andreja Sládkoviča uväznený a odsúdený Štátnym súdom v Bratislave za protištátnu činnosť. V roku 1951, po podmienečnom prepustení, nastúpil do Strediska pracujúceho dorastu v Jaklovciach, kde sa vyučil za baníka-rubača v Spišských železorudných baniach v Gelnici. Tam mu umožnili navštevovať večernú školu pre pracujúcich pri Gymnáziu v Gelnici, kde na jeseň roku 1952 zmaturoval. V októbri 1953 nastúpil na Banícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, ktorú absolvoval v roku 1958 a nastúpil do Veľkobane Handlová. V tomto podniku pracoval nepretržite až do roku 1989 vo funkciách revírnik, vedúci ťažobného úseku, vedúci výroby závodu Východná šachta. V roku 1959 viedol prvé rúbanie s celokovovou výstužou a úzkopokosovým kombajnom. V roku 1962 prešiel na správu podniku do technických funkcií v odboroch technického rozvoja, technickej prípravy výroby a v odbore výroby. Výrazne sa podieľal na činnosti záchranárskeho zboru, bol zástupcom vedúceho likvidácie havárií až do roku 1987. Do dôchodku odchádzal koncom roku 1989, ale následne si ho zamestnanci vo februári 1990 zvolili do funkcie riaditeľa bane a v tom istom roku bol zvolený do mestského zastupiteľstva. Túto funkciu vykonával do júla 1992. V rokoch 1990 až 1995 zastupoval baníkov v zamestnávateľských zväzoch a bol zvolený za prezidenta Únie zamestnávateľských zväzov. Bol zakladajúcim členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska a od začiatku až do roku 1995 zastupoval túto asociáciu v tripartitnom orgáne.

Igor Reiff bol jedným z iniciátorov založenia Handlovského baníckeho spolku. Svojimi skúsenosťami veľkým podielom prispel k spracovaniu programových cieľov spolku a ich realizovaní. Igor Reiff je zostavovateľom knihy 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia - Baňa Handlová, z ktorej do dnešného dňa čerpá laická a odborná verejnosť.

Profesia Igora Reiffa spätá s baníckym životom, jeho život spätý s rodinou, jeho životný elán, človečina a nadhľad, zdobia jeho osobnosť. Kto s ním mal možnosť stráviť čas a počuť jeho názory, vycítil jeho múdrosť, pokoru, hlboký zmysel pre spravodlivosť, úctu k pravde a snahu nájsť cesty, ktoré napokon vždy vedú k riešeniam, dohodám a zmieru. Tento vzácny muž v máji oslávil 90. narodeniny. My mu prajeme veľa zdravia a dúfame, že ako čestný občan nášho mesta bude i naďalej súčasťou projektov, ktoré má naše mesto pred sebou.                

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.