Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie OÚ PD - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla - KMET

SÚBOR
Dátum: 14.11.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 850
Rozhodnutie OÚ PD - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla - KMET

Neposudzovanie vplyvov na životné prostredie, 

Okresný úrad Prievidza rozhodol, že 

Navrhovaná činnosť Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba I: Zdroj elektrickej energie, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla, uvedená v predloženom zámere (zhotoviteľ ENVING, s. r. o., Rakovčík 58, 089 01 Svidník, august 2022), ktorej navrhovateľom je spoločnosť KMET Handlová, a. s„ ul. F Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO 36 334 634 v zastúpení spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s. r. o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 625 088
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

  1. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie k umiestneniu stavby rešpektovať závery rozptylovej štúdie zo dňa 04. 04. 2022.
  2. V spaľovacom zariadení TOK spaľovať výlučne biomasu, ktorá spĺňa definíciu v zmysle § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky MŽP SR č. 410/20 12 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Celé znenie oznámenia je k dispozícii nižšie v dokumentoch vo formáte .pdf 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie - posudzovanie vplyvov na ŽP - výrova tepla a rozvodov v meste HA Veľkosť: 2.9 MB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.