Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania p. Kmoštincová

SÚBOR
Dátum: 25.10.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 655
Oznámenie o začatí stavebného konania p. Kmoštincová

Stavebné úpravy bytu

Žiadateľka podala dňa 19.10.2022 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ v byte č. 32 na ul. Partizánska 10 v bytovom dome č. súp. 1646 na pozemku KN-C parcelné číslo v k.ú. Handlová.

Predmetom stavebného povolenia je :

  • vybúranie nového dverného otvoru pílených rozmerov svetlej šírky max. 1500mm a výšky 2050 mm do nosnej panelovej steny medzi miestnosťami kuchyňa a obývacia izba.
  • vybúranie jestvujúcich priečok jadra s následnou realizáciou nových murovaných deliacich priečok hygienického jadra zväčšeného o plochu vstupnej chodbičky do kuchyne
  • vybúranie deliacich priečok komory.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, prízemie, č. verí 10 (predovšetkým v dni: streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Celé znenie vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie vo formáte .pdf nižšie v Dokuemntoch

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Kmoštincová Veľkosť: 413 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.