Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na riaditeľa/ku Domu kultúry

VIDEO
Dátum: 18.10.2022
Počet videní: 2119
Výberové konanie na riaditeľa/ku Domu kultúry

Jarmila Žišková venovala Domu kultúry dvadsať rokov pracovného života.

Mesto Handlová vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domu kultúry. Riaditeľ je štatutárnym orgánom Domu kultúry, v mene organizácie koná samostatne, zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny, riadi, vedie a koordinuje činnosť jej pracovníkov.

Zodpovedá sa primátorovi resp. mestskému zastupiteľstvu mesta Handlová. Predkladá materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva a zúčastňuje sa jeho zasadnutí, rokovaní odborných komisií, mestskej rady, podporuje implementáciu inovácií, ktoré sú úzko prepojené s umeleckým životom kultúrnymi a spoločenskými aktivitami.

Úspešný uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť príslušnej legislatívy, predpisov v oblasti kultúry, skúsenosti s riadením tímu ľudí, s realizáciou podujatí a projektov. Očakáva sa aj všeobecný kultúrny rozhľad a orientácia v oblasti činnosti a poslania kultúrnych ustanovizní.

Výhodou je vzdelanie alebo prax v oblasti kultúry, riadenia kultúrnych inštitúcií, masmediálnej komunikácie, vzťahov s verejnosťou a reklamy, skúsenosti s produkciou podujatí, manažmentom projektov a znalosť kultúrneho života v meste.

Okrem motivačného listu sa vyžaduje aj predloženie písomného projektu riadenia a koncepcie rozvoja Domu kultúry mesta Handlová v rozsahu maximálne 6 strán.

Funkčný plat sa určuje v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítateľnej odbornej praxe v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup do funkcie je možný 1. januára 2023. Prihlášky na výberové konanie je potrebné doručiť najneskôr do 11. 11. 2022 do 14.00 h na adresu Mestského úradu Handlová. Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej 7 dní pred jeho začatím na ich uvedené e-mailové adresy.

Celé znenie pracovnej ponuky je zverejnené na webovom sídle mesta Handlová v sekcii Mestský úrad – Výberové konania.

Súčasná riaditeľka, Jarmila Žišková, viedla Dom kultúry bez dvoch mesiacov dvadsať rokov. Ako riaditeľka sa pričinila o rekonštrukciu zadného traktu Domu kultúry a digitalizáciu kina. Stála i pri zrode Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska a dodnes je jednou z jej vedúcich osobností. Za svoju prácu bola v roku 2021 ocenená Cenou mesta Handlová.

Nudiť sa podľa vlastných slov nebude ani na dôchodku. Bude sa starať o vnučku a vráti sa aj k svojej pôvodnej profesii - ako špeciálna pedagogička bude vyučovať na špeciálnej škole.

Jarmila_Ziskova_2021

Jarmila Žišková (vľavo) si v roku 2021 prevzala z rúk primátorky Silvie Grúberovej Cenu mesta Handlová.

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.