Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Špeciálny spôsob hlasovania pre ľudí v karanténe s COVID-19

Dátum: 03.10.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1038
Špeciálny spôsob hlasovania pre ľudí v karanténe s COVID-19

Voliči v izolácii alebo karanténe z dô­vodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Potvrdilo to Ministerstvo vnútra SR. Voliči budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania obec, kde majú vedený trvalý pobyt, a to do piat­ku 28. októbra. Právo požiadať o špe­ciálnu schránku majú aj ľudia v spo­ločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

V deň volieb prídu za voličom v izo­lácii alebo karanténe v mieste jeho trvalého pobytu dvaja členovia špeci­álnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.

Politické strany a koalície môžu delegovať členov do týchto komisií. Urobiť tak musia do budúcej nedele. Mesto Handlová o tejto možnosti informovalo aj na svojej úradnej tabuli: https://www.handlova.sk/novinka/37457/oznam-o-vytvoreni-specialnej-volebnej-komisie

Špeciálny spôsob hlasovania v súvis­losti s ochorením COVID-19 predpo­kladá nový zákon. Uplatnil sa, pre­tože k piatku 30. septembra platila vyhláška Úradu verejného zdravot­níctva SR o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe s pozitívnym.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba pre­kážky pre pandémiu. Stále však platí, že volič, ktorý nemôže prísť do vo­lebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má prá­vo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie.

Volič, ktorý je v izolácii alebo karan­téne, požiada o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej, respektíve mestskej volebnej komi­sie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. „Urobiť tak môže telefonicky v úrad­ných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najne­skôr do piatku 28. októbra do 12.00 h,“ uviedlo Ministerstvo vnútra.

Volič takto hlasuje v mieste svojho tr­valého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa toh­to miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

„Špeciálny spôsob hlasovania sa ne­vykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná sta­rostlivosť na lôžku,“ upozornilo Minis­terstvo vnútra. Určená obec je povin­ná zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej komisie okrem iného respi­rátory a dezinfekčný prostriedok na ruky a poskytnúť členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom.

Špeciálne volebné komisie budú fun­govať v 315 špeciálnych volebných obvodoch. Špeciálne hlasovanie bude možné aj v meste Handlová.

Spojené voľby budú 29. októbra. Voli­či môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budú vyberať starostov, respektíve primá­torov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov kraj­ských zastupiteľstiev.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.