Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projektové zámery energetickej efektivity budov sú v štádiu prípravy

Dátum: 28.09.2022
Počet videní: 709
Projektové zámery energetickej efektivity budov sú v štádiu prípravy

Schválenie Programu Slovensko, ktorý je základnou podmienkou pre čerpanie dotácií na transformáciu regiónu, sa očakáva na jeseň 2022.

V pondelok 19. septembra sa v Prievidzi uskutočnilo zasadnutie tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu. V rámci programu stretnutia boli s členmi tematickej komisie diskutované pripomienky Európskej komisie (EK) k špecifickému cieľu Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) v rámci Programu Slovensko, aktuálny stav projektov v rámci technickej asistencie ELENA a programu Target (Technická asistencia Európskej investičnej banky - EIB) a technická asistencia pre projektové zámery verejnej správy zo strany PricewaterhouseCoopers pre implementáciu FST, konzultanta Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR.

Na zasadnutí bol predstavený aktuálny stav prípravy FST ako špecifického cieľa Programu Slovensko na roky 2021 - 2027, ako aj aktuálny stav schvaľovania Programu Slovensko. Program Slovensko bol vládou SR schválený 28. 6. 2022 a zaslaný na formálne konzultácie EK 8. 7. 2022. Predpokladaný termín opätovného zaslania na finálne schválenie Programu Slovensko po zapracovaní formálnych pripomienok Európskej komisie je koniec októbra 2022. Schválenie Programu Slovensko zo strany EK ministerstvo investícií očakáva ešte v roku 2022. Tím MIRRI SR v súvislosti s urýchlením negociácií s EK absolvoval osobné rokovanie s EK v Bruseli k pripomienkam týkajúcich sa Plánu spravodlivej transformácie, ktorý je prílohou špecifického cieľa FST.

Pripomienky od EK možno podľa Petra Balíka, generálneho riaditeľa Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR, zhrnúť do nasledovných oblastí:

  • Doplnenie spôsobu aplikácie princípu „znečisťovateľ platí“ pri opatreniach v oblasti revitalizácie brownfieldov
  • Nutnosť preukázať prepojenie plánovaných investícií s riešením dopadov transformácie na ľudí a regióny (napr. inovatívne aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, dostupné nájomné bývanie, atď.)
  • V prípade podpory veľkých podnikov je nutné dodržať podmienku plnenia kumulatívnych podmienok definovaných v nariadení k FST.
  • S ohľadom na riadenie a monitorovanie EK odporúča zabezpečiť reprezentáciu relevantných lokálnych aktérov, sociálnych partnerov a zástupcov mladých v monitorovacom výbore
  • EK víta doplnenie aktivít zameraných na vzdelávanie, zvyšovanie zručností a podpory zraniteľných skupín

Čo sa týka projektov zvyšovania energetickej efektívnosti na hornej Nitre, po vzájomnej dohode regiónu, MIRRI a zástupcov EIB bola začiatkom leta zahájená fáza realizácie predprojektových aktivít s využitím programov ELENA a Target. V priebehu letných mesiacov boli využitím technickej asistencie, ktorou MIRRI disponuje prostredníctvom PwC, vyhodnotené všetky projektové zámery v oblasti energetickej efektivity budov verejného sektora. Zároveň bola vyhotovená predbežná žiadosť pre získanie technickej asistencie ELENA, ktorá bola zaslaná EIB na ich posúdenie. Celkový objem potenciálnych investícií v rámci hornej Nitry predstavuje 80 mil. eur, čo môže generovať celkovú výšku predprojektovej podpory z technickej asistencie ELENA cca 3 mil eur. V programe ELENA sú zahrnuté aj verejné budovy mesta Handlová, ktoré sa po zohľadnení výsledkov energetických auditov budú môcť uchádzať o pripravované podporné schémy (grantová podpora, finančné nástroje, či garantované energetické služby).

Zároveň sa v priebehu leta na základe zastrešujúcej zmluvy Trenčianskeho samosprávneho kraja pre program Target, vytvorili aj lokálne pracovné tímy jednotlivých miest hornej Nitry spolu so zástupcami EIB zaisťujúcich konzultačnú asistenciu v oblasti energetickej efektívnosti budov samospráv. Samostatné konzultácie prebiehajú aj s mestom Handlová.

Ďalšou oblasťou prípravy implementácie zdrojov z FST je podpora zo strany PwC, a to pre projektové zámery samospráv, ktoré sú pre transformáciu kľúčové. Pokiaľ ide o mesto Handlová, konzultácie medzi PwC a zástupcami mesta už prebiehajú a týkajú sa hlavne kľúčových projektov prípravy priemyselných území súčasne využívaných spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na nové využitie, ktorého cieľom je hlavne vytvoriť predpoklady pre vznik nových pracovných miest.

K problematike revitalizácie brownfieldov sa po ukončení zasadnutia tematickej komisie konal špecializovaný workshop, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia HBP, Slovenské elektrárne a zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR (MH SR). Na stretnutí boli predstavené oblasti brownfieldov, ktoré boli predmetom podrobnej analýzy a vytvorenia akčného plánu revitalizácie a prípravy na ďalšie využitie. Zároveň bol diskutovaný plán prioritnej implementácie tejto oblasti, príprava schém štátnej pomoci pre oblasť tak priemyselného využitia, ako aj oblasti zachovania banského dedičstva. Účastníci sa zhodli na ďalších krokoch v príprave, na základe ktorých MIRRI zorganizuje stretnutie s MH SR a bude vytvorená pracovná skupina zainteresovaných strán. Zhoda je aj na tom, že prioritou v oblasti revitalizácie brownfieldov bude podpora zameraná na oblasť Handlovej.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.