Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vykurovanie v domácnostiach trochu inak

Dátum: 22.09.2022
Počet videní: 1339
Vykurovanie v domácnostiach trochu inak

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých.

S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Čoraz častejšie zaznieva v médiách informácia o vzniku smogových situácií. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. V domácnostiach sú často prevádzkované kotly s manuálnym prikladaním, v ktorých možno spáliť čokoľvek (odpad alebo palivo nie stanovené výrobcom) a v ktorých ľudský faktor zásadne ovplyvňuje kvalitu spaľovania, čo môže viesť k vyšším emisiám do ovzdušia.

Znečistené ovzdušie nemusíme cítiť ani vidieť, to však neznamená, že neškodí ľudskému zdraviu. Jeho dlhodobé vdychovanie je príčinou mnohých, najmä respiračných ochorení, ako napríklad chronického zápalu priedušiek a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Najohrozenejšími skupinami ľudí sú deti a starí ľudia.

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich domácnostiach. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť.

 

Nie všetko čo horí, je palivo

Za účelom vykurovania je v domácnostiach dovolené spaľovať len také palivá, ktoré sú uvedené výrobcom spaľovacieho zariadenia v návode na použitie. Je nevyhnutné nakupovať palivo u oficiálnych predajcov, ktorí predávajú palivá spĺňajúce legislatívou stanovené požiadavky na ich kvalitu. Za účelom vykurovania je zakázané spaľovať komunálny odpad a palivá vyrobené z odpadu.

V prípade nedodržiavania týchto pravidiel:

  • porušujú sa legislatívou stanovené požiadavky
  • zvyšujú sa náklady na údržbu spaľovacieho zariadenia, dymovodu a komína
  • skracuje sa životnosť spaľovacieho zariadenia
  • dochádza k vypúšťaniu veľkého množstva škodlivín do ovzdušia a tým k nárastu rizika pre ľudské zdravie

 

Nie je kúrenie ako kúrenie

 

Správne kúrenie:

  1. minimalizuje znečistenie ovzdušia
  2. znižuje náklady na kúrenie
  3. predlžuje životnosť vykurovacieho zariadenia
  4. predchádza častej poruchovosti zariadenia

 

Osvojte si správnu techniku rozkurovania

Cieľom správnej techniky rozkurovania je minimalizovať množstvo dymu, získať rýchlejšie dobrý ťah komína a dostať sa na časový interval štandardného prikladania paliva (neprikladať po 5 minútach hrubšie polená). Ak kúrite v krbe alebo v kachľovej peci, určite oceníte výhody tejto techniky. Drevo uložte do ohniska tak, že na hrubšie klátiky položíte naprieč tenšie polená. Na ne dajte ešte zopár tenších polienok alebo triesok (ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný voskový podpaľovač. Pozor, nevkladajte do ohniska viac dreva, ako predpisuje výrobca vykurovacieho zariadenia. Drevo postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie „naštartuje“. Pozrite si krátku ukážku opísanej techniky v kachľovej peci.

 

Osvojte si správnu techniku prikladania paliva

Prikladanie paliva do ohniska ovplyvňuje spaľovací proces. Pri ručnej obsluhe vykurovacieho zariadenia je nesmierne dôležité poznať interval prikladania paliva, veľkosť dávky paliva a fázu horenia, kedy sa má priložiť ďalšia dávka paliva. Veľkosť dávky a interval prikladania určuje výrobca vykurovacieho zariadenia. Vo väčšine prípadov je informácia uvedená v návode na použitie.

Interval prikladania pri krboch je približne každá hodina. Veľkosť dávky, ak túto informáciu neuvádza výrobca, odhadneme výpočtom: nominálny tepelný výkon krbu vydelíme hodnotou 2,8 kWh (využiteľná energia z 1 kg dreva pri účinnosti 70 %). Napr. veľkosť hodinovej dávky pre krb s výkonom 10 kW je 3,6 kg.

Interval prikladania paliva do kachľových pecí varíruje od 1 – 3-krát za deň. Tu je potrebné upozorniť, že v ohnisku nehorí oheň po celý čas medzi jednotlivými dávkami paliva, t. j. interval prikladania paliva (v našom prípade ďalšie rozkurovanie) určuje dĺžka uvoľňovania akumulovaného tepla v peci do okolitého prostredia.

Ak kúrite kotlom, interval prikladania paliva závisí od typu. Pri prehorievacom kotle to môže byť interval od 1 do 4 hodín, pri odhorievacom kotle 2 až 8 hodín, pri splyňovacom 4 až 12 hodín a pri automatizovanom kotle nad 12 hodín.

 

Viac informácií o kúrení nájdete na adrese: https://vykurovanie.enviroportal.sk/

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.