Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kandidátom do komunálnych volieb mesto vyhotoví fotografiu bezplatne

Dátum: 19.09.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1130
Kandidátom do komunálnych volieb mesto vyhotoví fotografiu bezplatne

Fotenie sa uskutoční v termíne 27. 9. - 3. 10. 2022

Kandidátom do komunálnych volieb mesto vyhotoví fotografiu bezplatne v pracovné dni od 27. 9. do 3.10. 2022 v čase od 11.00 h do 17.00 h k bezplatnej propagácii v miestnom dvojtýždenníku Handlovský hlas a na území mesta.

Mesto Handlová bude propagovať kandidátov k voľbám vo svojich informačných kanáloch. Kandidáti sa môžu dať bezplatne odfotiť alebo doručia fotografiu do 3. októbra 2022

Kandidát politickej strany alebo nezávislý kandidát na post primátora mesta a/alebo poslanca MsZ bude na náklady mesta Handlová nad rámec VZN č.2/2017 propagovaný k zabezpečeniu informovanosti obyvateľov mesta:

  • v mestskom dvojtýždenníku Handlovský hlas č. 20/2022, ktorý vychádza 19. októbra 2022 (uzávierka textov 12.10.2022)
  • webovom sídle mesta Handlová handlova.sk
  • v informačných kanáloch, v ktorých mesto inzeruje alebo ich zriaďuje.

Propagácia kandidátov bude vykonaná prostredníctvom:

  • fotografie,
  • mena kandidáta,
  • veku,
  • čísla, ktoré je totožné s číslom na hlasovacom lístku, uvedením politickej príslušnosti, resp. povolania a uvedením obvodu, do ktorého kandiduje.

Fotenie

Kandidát politickej strany alebo nezávislý kandidát na post primátora mesta a/alebo poslanca MsZ Handlová môže v pracovné dni od utorka 27. septembra do pondelka 3. októbra 2022 v čase od 11.00 h do 17.00 h navštíviť Podnikateľsky inkubátor, Námestie baníkov 5, Handlová, kde mu bude vyhotovená bezplatne digitálna fotografia - záber na bielom pozadí v sede.  Priemerný čas na vyhotovenie jednej fotografie je max. 10 min. Fotografia sa stáva majetkom mesta.

Ďalšie použitie fotografií

V prípade, že kandidát bude mať záujem o  ďalšie využitie fotografie, je povinný uviesť autora fotografie v znení: Autor foto: MsÚ Handlová 2022. Neuvedenie autora fotografie sa považuje za porušenie autorských práv.

V prípade, že má kandidát vlastnú fotografiu, dodá ju v požadovanej kvalite: 300 dpi, 80% fotografie tvorí tvárová časť, biele pozadie, občiansky odev na adresu handlova@handlova.sk, predmet správy: Voľby 2022, kandidát na primátora/primátorku resp. poslanca/poslankyňu mesta Handlová do 30.9.2022.

Mesto Handlová sa zaväzuje využiť fotografiu kandidáta len na účely propagácie kandidátov k zabezpečeniu informovanosti občanov mesta Handlová na účel volieb.

Upozornenie!

V prípade, že si kandidát nezabezpečí fotografiu do uvedeného termínu, bude propagovaný výlučne prostredníctvom uvedenia mena kandidáta, čísla, ktoré je totožné s číslom na hlasovacom lístku, veku, uvedením politickej príslušnosti a uvedením obvodu, do ktorého kandiduje vo všetkých informačných kanáloch mesta určených na propagáciu kandidátov, predovšetkým v dvojtýždenníku Handlovský hlas. Mesto z dôvodu zachovania rovnosti preto žiada kandidátov, aby dodržali termíny pre vyhotovenie fotografie, resp. jej dodania.

 

Mesto Handlová postupuje  podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a hnutiach v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 2/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.      

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.