Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Na školstvo je v rozpočte mesta vyčlenených vyše 5,8 milióna eur

GALÉRIA
Dátum: 05.09.2022
Počet videní: 949
Na školstvo je v rozpočte mesta vyčlenených vyše 5,8 milióna eur

Počas letných prázdnin bola na Základnej škole Školská opravená kuchyňa.

Areály handlovských škôl sa naplnili po letných prázdninách približne 1200 žiakmi, presný údaj o počte žiakov bude známy po 15. septembri, kedy bude ukončený zber údajov pre normatívne financovanie. Do povinnej predškolskej dochádzky nastúpilo 160 detí, ktoré navštevujú materské školy (MŠ) na území mesta, t. j. MŠ na Ul. SNP a jej elokovaných pracovísk na Morovnianskom sídlisku, Ul. Dimitrovovej a Cintorínskej. V Handlovej sa podarilo umiestniť všetky deti na predškolskú dochádzku a zároveň tiež uspokojiť umiestenie detí od troch rokov do MŠ.

Zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský a vedúca handlovského školského úradu Andrea Bacušan Nevolná navštívili všetky tri základné školy v Handlovej a spolu s riaditeľkami škôl, deťmi a v prípade prváčikov tiež rodičmi, otvorili školský rok 2022/2023 v Handlovej. Zástupca primátorky mesta poprial prítomným dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a ich deťmi, rodičmi a učiteľmi, či s vedením školy, čo považuje za základný predpoklad kvalitného vzdelávacieho procesu. Vo svojom príhovore poprial rodičom aby si každý deň našli čas na svoje ratolesti a trávili s nimi svoj času. „Zároveň vás, rodičia, chcem požiadať, aby ste dohliadli na to, aby mali deti vo svojich životoch dostatok miesta na hry, učenie aj na šport a prajem vám, aby čas strávený v škole bol pre všetkých prínosom,“ povedal viceprimátor.

Ešte koncom predchádzajúceho školského roka boli v MŠ vyhlásené voľné pracovné miesta, ktoré sa podarilo obsadiť kvalifikovanými pracovníkmi, t.j. spolu je v Handlovej v MŠ 9 nových pedagogických zamestnancov, z toho 4 učiteľky a 5 asistentiek. V handlovskej materskej škole je aktuálne 45 pedagogických zamestnancov pre MŠ a jej 4 elokované pracoviská pre približne 400 detí, z toho je 160 detí na povinnej predškolskej dochádzke. Základné školy, MŠ, Centrum voľného času a Základná umelecká škola majú v Handlovej dostatok zamestnancov. Celkovo pracuje vo všetkých týchto školských zariadeniach 221 zamestnancov, z toho je 174 pedagogických.

Počas letných prázdnin bola na Základnej škole Školská opravená kuchyňa, ktorá bude plne funkčná od 8. septembra. Na jej opravu a nákup potrebného vybavenia prispelo mesto Handlová sumou 20 tis. eur a škola zo svojich prostriedkov pridala ďalších 6 tis. eur. Ostatné školy počas prázdnin realizovali potrebné drobené úpravy svojich areálov.

Mesto Handlová zriaďuje tri základné školy, Centrum voľného času, Základnú umeleckú školu a Materskú školu so štyrmi elokovanými pracoviskami. Spolu základné školy navštevovalo v školskom roku 2021/2022 1188 žiakov z toho ZŠ na ul. Školská 407 žiakov, ZŠ na ul. Morovnianska cesta 312 žiakov a ZŠ na ul. Mierové námestie 469 žiakov. Centrum voľného času navštevovalo 210 detí a v Detskom a mládežníckom parlamente mesta pracovalo aktívne 14 detí. Základnú umeleckú školu v Handlovej navštevovalo 303 žiakov.

V aktuálnom rozpočtovom roku je na vzdelávanie v meste Handlová plánovaných 5 806 036 eur, z toho pre základné školy 2 893 590 eur, pre Materskú školu 1 117 113 eur, pre Základnú umeleckú školu 439 787 eur, pre Súkromnú umeleckú školu Volcano 86 372 eur, pre Centrum voľného času a školské kluby detí v troch školách 394 953 eur, na školské jedálne je vyčlenených 815 097 eur, pre školský úrad 38 427 eur a mesto počíta tiež s podporou práce s deťmi a mládežou, na granty a podujatia v celkovej výške 20 700 eur.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.