Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o odvolaní - IMMOBILIEN

SÚBOR
Dátum: 10.08.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 632
Oznámenie o odvolaní - IMMOBILIEN

Odvolanie proti stavebnému povoleniu podalo Združenie domových samospráv

Oznámenie o podaní odvolania Združením domových samospráv, adresa: 851 02 Bratislava, Rovniakova 14, P.O.BOX 218 vo veci stavebného povolenia na stavbu „Obchodné centrum Handlová (OC H)‟ vydanom mestom Handlová pod číslom SÚ 2022/2942/2949-2 dňa 27.06.2022


Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad obdržalo elektronickou poštou dňa 14.07.2022 v zákonom stanovenej lehote odvolanie Združením domových samospráv, Rovniankova 14, P.O. BOX 218, 851 02 Bratislava, proti stavebnému povoleniu stavby: „Obchodné centrum Handlová (OC H)“ vydanom dňa 27.06.2022 pod č.j. SÚ 2022/2942/2949-2 pre stavebníka: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina.


Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych úprav, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oboznamuje účastníkov konania a dotknuté orgány s podaním predmetného odvolania a vyzýva k podaniu vyjadrenia, resp. podľa potreby k podaniu doplňujúcich novo navrhnutých dôkazov. Pre podanie novo navrhnutých dôkazov, podkladov k vydanému rozhodnutiu, sa určuje lehota do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.


Pripomienky, doplňujúce podklady, námietky k odvolaniu je možné podať a do spisu nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Mestský úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7, predovšetkým v dni – pondelok 7,00 – 15,00 hod, streda 8,00 – 15,00 hod, prípadne písomne listinnou formou, alebo emailovou poštou: andrea.horvathova@handlova.sk.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii nižšie - v dokumentoch na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie o odvolani IMMOBILIEN 08_2022
Súbory, ktoré obsahuje archív: Oznamenie o odvolani IMMOBILIEN 08_2022/Handlová - Oznámenie o odvolaní IMMOBILLIEN OC H - hlavná stavba.pdf, Oznamenie o odvolani IMMOBILIEN 08_2022/PrilohaI.pdf, Oznamenie o odvolani IMMOBILIEN 08_2022/PrilohaII.pdf, Oznamenie o odvolani IMMOBILIEN 08_2022/PrilohaIII.pdf
Veľkosť: 598.5 kB Formát: zip Dátum: 10.8.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.