Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Martečíková

SÚBOR
Dátum: 27.07.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 632
Oznámenie o začatí stavebného konania - p. Martečíková

Stavebné úpravy bytu - Prievidzská 

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Žiadateľka: Ľubomíra Martečíková, podala dňa 26.07.2022 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ v byte č. 11 na ul. Prievidzská č. 29 v bytovom dome č. súp. 222 na pozemku KN-C parcelné číslo 1450 v k.ú. Handlová.

Predmetom stavebného povolenia je :

  • Vybúranie nového priechodzieho otvoru pílených rozmerov šírky 800mm a výšky 2030 mm do priečnej železobetónovej nosnej panelovej steny medzi miestnosťami kuchyňa a obývacia izba.
  • Odstránenie jestvujúceho umakartového jadra a s následnou realizáciou nových murovaných deliacich priečok hygienického jadra zväčšeného o plochu vstupnej chodbičky do kuchyne..

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, prízemie, č. verí 10 (predovšetkým v dni: streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Martečíková Veľkosť: 412.6 kB Formát: pdf Dátum: 27.7.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.