Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci schválili Program rozvoja mesta Handlová na obdobie rokov 2022 - 2030

Dátum: 26.07.2022
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 1239
Poslanci schválili Program rozvoja mesta Handlová na obdobie rokov 2022 - 2030

Program rozvoja mesta definuje 3 strategické ciele, obsahujúce 12 priorít, v rámci ktorých je uvedených 22 opatrení.

Tvorba dokumentu bola rozdelená do dvoch etáp. Vyhodnotenie predchádzajúceho programu rozvoja mesta na roky 2016 - 2020 prebiehalo od marca 2021 do augusta 2021. Následne začala tvorba samotného programu a trvala do júna 2022. Program rozvoja mesta (PRM) je strednodobý strategický dokument, ktorý stanovuje ciele a priority rozvoja mesta.

Prijatý dokument je v poradí štvrtým strategickým dokumentom tejto úrovne od roku 2008. Nahrádza Program rozvoja mesta Handlová 2016 - 2020, ktorého platnosť bola predĺžená do 30. júna 2022. Vedenie mesta Handlová sa rozhodlo vytvoriť tento dokument s využitím vlastných kapacít. Za týmto účelom samospráva vstúpila do partnerského projektu s mestami Prievidza a Bojnice a je financovaný prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Počas desaťmesačnej práce koordinátorka prípravných prác, Mgr. Zuzana Pogádlová, uskutočnila viac ako 40 pracovných stretnutí s vedúcimi oddelení mestského úradu, odbornými zamestnancami, riaditeľmi organizácií a vedením mesta. Stále komisie vyprodukovali SWOT analýzy zo 14 oblastí. Analýzy sú súčasťou PRM a budú slúžiť ako budúci podklad pri tvorení jednotlivých koncepcií. V prvom polroku 2022 boli poslancom mestského zastupiteľstva každý mesiac priebežne doručované vypracované časti dokumentu na pripomienkovanie.

Verejné pripomienkové konanie strategického dokumentu prebiehalo od 9. júna do 19. júna 2022. Koordinátorka dostala 17 pripomienok, z toho 12 prostredníctvom pripomienkového formulára a 5 priamym oslovením. Deväť pripomienok bolo možné, vzhľadom na ich podstatu, okamžite zapracovať, ostatné pripomienky budú odborne posúdené. Ak budú relevantné, budú zapracované v najbližšej aktualizácii dokumentu.

Program rozvoja mesta definuje 3 strategické ciele, obsahujúce 12 priorít, v rámci ktorých je uvedených 22 opatrení, ktoré budú vykonávané 79 aktivitami a tie budú merané a sledované prostredníctvom 95 merateľných ukazovateľov. Ako uviedli jeho spracovatelia v dôvodovej správe, ide o „živý“ dokument, do ktorého bude žiadúce priebežne vstupovať a flexibilne ho prispôsobovať. S dokumentom sa bude kontinuálne pracovať a samospráva teda bude vždy disponovať aktuálnou rozvojovou stratégiou.

Poslankyňa Danica Baranovičová na rokovaní mestského zastupiteľstva vyjadrila názor, že si nemyslí í, že občania mali dostatok času sa s dokumentom oboznámiť a že strategický dokument by mal byť pred schválením verejne prerokovaný s obyvateľmi mesta. Podľa primátorky Silvie Grúberovej je 10 dní na pripomienkovanie dostatočne dlhý čas. „Verejné prerokovanie je práve toto pripomienkovanie, ktoré je častokrát aj najkonštruktívnejšie. Táto forma je dostačujúca a takto sa to deje aj v iných mestách,“ reagovala primátorka. Pripomenula, že ak by poslanci novú PRM neodsúhlasili, museli by predĺžiť platnosť predchádzajúcej PRM, v ktorej však nie je zapracovaná transformácia v konkrétnych strategických rámcoch, čo by mohlo komplikovať žiadosti mesta o dotácie.

Aj poslanec Ján Spevár odporučil schvaľovanie posunúť o niekoľko mesiacov, kým zastupiteľstvo schváli rozpočet na rok 2023, lebo podľa neho je naň PRM naviazaný. PRM sa však podľa primátorky neprijíma na rok alebo na tri roky ako rozpočet mesta. „PRM nie je nutne obsiahnutý v rozpočtových výdavkoch, ale určuje smerovanie mesta ako takého. My, ako samospráva, musíme vedieť, aké máme ciele a vízie, aby sme mohli žiadať zdroje aj prostredníctvom eurofondov, plánu obnovy aj z plánu spravodlivej transformácie. Financovanie PRM je vždy viaczdrojové a nie je podriadené rozpočtu mesta,“ povedala Silvia Grúberová.

V predlžovaní životnosti predchádzajúceho PRM nevidel logiku ani poslanec Jozef Stopka. „Je to otvorený dokument, to znamená, že nový poslanecký zbor doňho môže vstupovať, nie je to nič striktné. Je to signál, aby sme to mali schválené a aby aj občania vedeli, kam bude mesto ďalej smerovať.“

S poslaneckým návrhom Danice Baranovičovej aby bol predmetný bod rokovania presunutý na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva po verejnom prerokovaní s občanmi mesta poslanci nesúhlasili a Program rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030 schválili. Strategický dokument je zverejnený na webovom sídle mesta v sekcii Samospráva – Stratégia a rozvoj.

 

Vízia mesta Handlová do roku 2030

Mesto Handlová bude do roku 2030 moderné, bezpečné, zelené a čisté mesto, ktoré nezabúda na svoju históriu a tradície, s pracovnými príležitosťami, vybudovanou infraštruktúrou, rozvinutými službami, možnosťami na trávenie voľného času, oddych a relax pre všetky vekové kategórie.

Hlavný cieľ: Dosiahnuť, aby bolo mesto ekologickejšie, inteligentnejšie, prepojenejšie, bezpečnejšie, sociálnejšie a bližšie k občanom. Dosiahnutie hlavného cieľa pre obyvateľov znamená zvýšenie ich životnej úrovne, kvality života, ale taktiež rozvoj podnikateľského prostredia.

Strategické ciele mesta Handlová: zvýšiť spokojnosť obyvateľov, rozvoj ekonomických aktivít v meste, modernizácia a zatraktívnenie mesta.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.