Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o nakladaní s majetkom mesta Handlová - osobitný zreteľ

SÚBOR
Dátum: 11.07.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 626
Oznámenie o nakladaní s majetkom mesta Handlová - osobitný zreteľ

Oznámenie o nakladaní s majetkom mesta, ktoré bude predmetom rokovania MsZ Handlová dňa 25. 8. 2022

Oznámenie o nakladaní s majetkom mesta Handlová - osobitný zreteľ

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 25.08.2022 bude predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu, a to:

 • parcela C-KN č. 2891/3 – trvalý trávny porast o výmere 189 m2
 • parcela C-KN č. 2498/2 – zastavaná plocha o výmere 79 m2
 • parcela C-KN č. 2621/1 – v rozsahu výmery 480 m2
 • parcela C-KN č. 2621/2 – o výmere 12 m2
 • parcela C-KN č. 2621/3 – v rozsahu výmery 119 m2
 • parcela C-KN č. 2620/54 – v rozsahu výmery 1 m2
 • parcela C-KN č. 2621/5 – v rozsahu výmery 106 m2
 • parcela C-KN č. 2621/7 – v rozsahu výmery 208 m2
 • parcela C-KN č. 2621/9 – v rozsahu výmery 216 m2
 • parcela C-KN č. 2621/10 – v rozsahu výmery 11 m2
 • parcela C-KN č. 2620/41 – v rozsahu výmery 129 m2
 • parcela C-KN č. 2620/40 – v rozsahu výmery 10 m2
 • parcela C-KN č. 2620/42 – v rozsahu výmery 114 m2
 • parcela C-KN č. 2613/2 – o výmere 3 m2
 • parcela C-KN č. 2614/2 – o výmere 242 m2
 • parcela C-KN č. 2613/3 – o výmere 1 m2
 • parcela C-KN č. 2620/36 – o výmere 49 m2
 • parcela C-KN č. 2614/3 – o výmere 4 m2
 • parcela C-KN č. 2620/37 – o výmere 11 m2
 • parcela C-KN č. 2620/38 – v rozsahu výmery 3 m2
 • parcela C-KN č. 2620/11 – o výmere 52 m2
 • parcela C-KN č. 2620/24 – o výmere 29 m2
 • parcela C-KN č. 2620/7 – o výmere 27 m2
 • parcela C-KN č. 2620/17 – o výmere 8 m2
 • parcela C-KN č. 2620/53 – v rozsahu výmery 58 m2

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu, a to:

 • parcela C-KN č. 320/10 – záhrada o výmere 872 m2

V Handlovej 11.7.2022, Ing. Simona Mihalusová, oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie_MsZ 25082022_uradna_tabula 11072022 Veľkosť: 210.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.7.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.