Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nádej na vybudovanie detských jaslí ešte žije

Dátum: 21.06.2022
Počet videní: 813
Nádej na vybudovanie detských jaslí ešte žije

Po podpise zmluvy s dodávateľom stavby došlo k zvýšeniu cien stavebných materiálov, ktoré sa odrazili na výške ceny celého diela. Dodávateľ zmluvu vypovedal.

Budovanie detských jaslí sa odkladá. Mesto na základe verejného obstarávania uzavrelo v júni 2021 zmluvu s firmou TMG, a.s. s predloženou cenou 346 884 eur s DPH. Listom zo dňa 24. 2. 2022 však firma mestu Handlová oznámila, že vzhľadom k niekoľkonásobnému skokovému nárastu vstupných položiek, ktoré v čase súťaže nemohli predpokladať a zohľadniť v predloženej ponuke, nie je schopná zrealizovať stavbu v rozsahu a v cene, aká bola stanovená súťažou. Zároveň predložila novú cenovú ponuku na sumu 480 129 eur.

V marci mesto spoločnosti TMG oznámilo, že naďalej trvá na splnení záväzku plniť dielo v rozsahu, kvalite, spôsobom a za cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy, firma však reagovala poslaním návrhu Dohody o zániku zmluvy o dielo. Podľa firmy totiž došlo k podstatnej zmene okolností, teda k zásadnej zmene cien stavebných materiálov oproti predpokladaným cenám pri predkladaní ponuky a uzavretí zmluvy.

Primátorka na mestskom zastupiteľstve informovala, že otázkou dofinancovania rozdielu 133 245 eur sa poslanci zaoberali na pracovnom stretnutí a výsledkom bola jednomyseľná zhoda, že pokračovať v tejto zmluve nie je rozumné. Projektu sa však mesto podľa primátorky ešte nevzdáva. „Vzhľadom na to, že tento projekt máme ukončiť do 31. 12. 2023, čo je prakticky ešte rok a pol, povedali sme si, že ešte počkáme, či sa neupraví legislatíva, či sa pri eurofondoch nenastaví princíp dofinancovania rozdielov, pretože to je záležitosť, ktorá z hľadiska čerpania eurofondov trápi celé Slovensko a každú jednu samosprávu.“

Týždeň pred konaním mestského zas­tupiteľstva bola podľa primátorky prijatá na úrovni Národnej rady SR legislatíva, ktorá rieši dofinancovanie rozdielov, ktoré v eurofondových projektoch môžu vznikať. „V prípade podpísania zákona si legislatívu naštudujeme, budeme hovoriť so sprostredkovateľsko-riadiacim orgánom o tom, za akých podmienok by bolo možné pokračovať. My sme si teda povedali, že zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku nez­rušíme a počkáme, ako sa situácia vykryštalizuje,“ uviedla primátorka. Žiadne sankcie za vypovedanie zmluvy mestu podľa jej ďalších slov nehrozia, tender na vybudovanie detských jaslí je pripravený a mesto ho môže po vyjasnení podmienok financovania kedykoľvek operatívne vyhlásiť.

Mestské jasle plánuje samospráva vybudovať v areáli Senior centra, prepojiť tak mali dve generácie. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali 399 362,57 eur, riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu mestu na tento účel schválil nenávratný finančný príspevok vo výške 379 394,44 eur.

(INU/TASR)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.