Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., „Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra – Prekládka plynovodu STL DN150‟

SÚBOR
Dátum: 16.06.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1416
Stavebné povolenie IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., „Obchodné centrum Handlová, Dopravná  infraštruktúra – Prekládka plynovodu STL DN150‟

Povolenie stavby Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra – Prekládka plynovodu STL DN150

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina adresa: 010 01 Žilina, Veľká Okružná 1309/17, IČO: 36411680, v zastúpení štatutárneho orgánu Romanom Žigmundom, konateľom spoločnosti, podal dňa 27.04.2021 na meste Handlová žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra – Prekládka plynovodu STL DN150‟ na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 4478/2, 4477/1, 1436/304, 1436/136, 1436/188 v katastrálnom území Handlová. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Prízemné veľkoplošné obchodné centrum Handlová (OC H)“ bolo vydané dňa 18.09.2020 pod číslom SU 2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci
prenesený výkon štátnej správy P O V O Ľ U J E líniovú stavbu: Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra – Prekládka plynovodu STL DN150. 
Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP - OC H - Prekládka STL - kópia _ REVIZIA Veľkosť: 613.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.6.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.