Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., „Obchodné centrum Handlová (OC H) – Komunikácie, chodníky, spevnené plochy, rampy, otoče, zastávky‟

SÚBOR
Dátum: 15.06.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1197
Stavebné povolenie IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., „Obchodné centrum Handlová (OC H) – Komunikácie,  chodníky, spevnené plochy, rampy, otoče, zastávky‟

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad, povoľuje stavbu

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

Stavebník: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina adresa: 010 01 Žilina, Veľká Okružná 1309/17, IČO: 36411680, v zastúpení štatutárneho orgánu Romanom Žigmundom, konateľom spoločnosti, podal dňa 26.01.2022 na meste Handlová žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obchodné centrum Handlová (OC H) – Komunikácie, chodníky, spevnené plochy, rampy, otoče, zastávky‟

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy, podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona P O V O Ľ U J E stavbu: Obchodné centrum Handlová (OC H) – Komunikácie, chodníky, spevnené plochy, rampy, otoče, zastávky (ďalej len „ stavba “) stavebníka: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o. Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - IMMOBILIEN Stavebné povolenie - OC H - Komunikácie a spevnené plochy 14.6.2022 Veľkosť: 849.8 kB Formát: pdf Dátum: 15.6.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.