Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného a územného konania - MC 29-33

SÚBOR
Dátum: 06.06.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 494
Oznámenie o začatí stavebného a územného konania - MC 29-33

Zateplenie strešného plášťa bytového domu.

Žiadatelia: Vlastníci bytového domu Morovnianska cesta 29 - 33 Handlová, v zastúpení Okresným správcovským bytovým družstvom Prievidza, požiadali dňa 01.06.2022 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Zateplenie strešného plášťa bytového domu ul. Morovnianska cesta 29-33, Handlová  v k.ú. Handlová.


Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne určuje stavebný úrad lehotu - do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenom termíne na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v danej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na stiahnutie v dokumentoch nižše. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania vrejnou vyhláškou MC 29-33 Veľkosť: 203.7 kB Formát: pdf Dátum: 6.6.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.